Kultúra / 13. október 2017

AKTUÁLNE VÝSTAVY – Týždenný program SNG Bratislava

        
        
        
          
        
        
        
Bratislava, 13.10.2017 ( WBN/PR ) - Program aktuálnych výstav SNG od 16.10.2017 do 22.10.2017
nestex | nestála expozícia SNG od 17. 1. 2014 Esterházyho palác, 1. poschodie Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu. Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500 8. 9. – 26. 11. 2017 Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava Kurátor: Dušan Buran V roku 2010 SNG zakúpila obraz Ukrižovanie z mariánskeho oltára v Okoličnom (1500 – 1510). Jeho reštaurovanie sa stalo podnetom k výstave, na ktorej sa – po prvýkrát v novodobej histórii – podarilo zhromaždiť všetky dostupné tabule a sochy gotického retabula rozobratého už v 18. storočí. Majster z Okoličného viedol ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch (napr. dva bočné oltáre v Smrečanoch, 1510 alebo maľby Oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, 1516). Analytická výstava s cca 40 – 50 gotickými artefaktmi – oltárnymi triptychmi, tabuľami, skulptúrami a grafickými listami – prezentuje okrem originálov tiež nové poznatky, ktoré vychádzajú z prieskumov oltárnych obrazov alebo kostola v Okoličnom. Okrem katalógu ich návštevníkom sprístupňujeme prostredníctvom nových médií (3D rekonštrukcie, dokumentácia reštaurovania, infračervená reflektografia, animácie využitia grafiky v tabuľovej maľbe a pod.). Drsná škola Súčasná grafika účtuje s dejinami 21. 7. — 29. 10. 2017 Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava Kurátorky: Lucia Gavulová, Alexandra Kusá Výstava Drsná škola, ako napovedá jej podnázov, je venovaná súčasnému umeniu, konkrétne skupine autorov „súčasnej grafiky“ a ich tvorbe v tomto aktuálnom „sofistikovanom“, „pluralitnom“, „postprodukčnom“ a hranice prekračujúcom svete umenia. Grafika je klasický výtvarný žáner so silnou domácou tradíciou, preto je výstava i zostava autorov nielen umeleckou skutočnosťou aj umeleckohistorickým konštruktom, „sociálnou sieťou“ a svojho druhu aj „generačnou výpoveďou“. Kurátorky Lucia Gavulová a Alexandra Kusá predstavujú výber autorov v monografických zostavách a zároveň ich dielo umiestňujú do kontextu – tak sa stretávajú diela starého a moderného umenia od grafikov ako Albrecht Dürer, Albín Brunovský, Orest Dubay so šesticou súčasných autorov (Erik Binder, Palo Čejka, Jan Čumlivski, Emil Drličiak, Juraj Horváth, Tomáš Klepoch). Vybraných umelcov nespája len náklonnosť k vizuálne drsnejším grafickým polohám: rytiu a rýpaniu (technickému aj tematickému), ale „školou“ sa stali aj preto, že tento názov je dostatočne rytiersky, aby vo svete rozpadajúcej sa vzdelanosti poslúžil svojmu účelu. Veď ako inak dnes pomenovať skupinu so spoločnými i s rozdielnymi ideálmi, zážitkami, postupmi: znakmi aj formálnou podobnosťou a obdobným prístupom k svetu, než Drsnou školou s celým jej nákladom/backgroundom literárnych, vizuálnych a iných asociácií?   Ponuka sprievodných programov Streda 18. 10. ½ 16.00 – 17.30 Hľadanie strateného času: Obrysy zážitkov Nový cyklus programov pre mladých ľudí vo veku 14 – 17 rokov o hľadaní limitov nielen v umení. Na stretnutiach prekročíme brány galérie, aby sme objavili skrytý potenciál každodennosti. Každý z nás občas potrebuje uletieť od každodenných povinností. Galéria je práve tým miestom, kde sa to dokonca vyžaduje, no ponúka aj omnoho viac. Pokúsime sa vytvoriť vlastnú víziu jej ideálneho fungovania a zhodnotiť návrhy pri spoločnej diskusii. Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstupné: 2 € / 14 € za 8 stretnutí R: barbora.tribulova@sng.sk Streda 18. 10. | 18.00 Hudba dneška v SNG – 24: 1 + 2 (TRA-JA) / Branislav Dugovič, Daniel Matej, Eddie Stevens Koncert popredného multižánrového slovenského klarinetistu Branislava Dugoviča, ktorý si k spolupráci prizval dvoch skladateľov a performerov, Daniela Mateja a Eddieho Stevensa, bude programovou syntézou sólovej literatúry pre klarinet a komponovaných aj improvizovaných hudobných vstupov v konštelácii dua a tria. Záznam koncertu bude zároveň súčasťou pripravovaného Dugovičovho CD titulu Cross Country Skiing. Program: Milan Adamčiak – Modelli per clarinetto solo (1976), John Cage – Sonata for Clarinet (1933), Daniel Matej – CAVE SONGS [re-mixed] – výber (2005) a i. Účinkujú: Branislav Dugovič – klarinet, basklarinet, live-elektronika Daniel Matej – laptop, gramofón, live-elektronika, Elektrosluch, objekty Eddie Stevens – syntetizátory, live-elektronika Cyklus HUDBA DNEŠKA V SNG v dramaturgii Daniela Mateja sa realizuje s grantovou podporou Fondu na podporu umenia, Hudobného fondu, SOZA a Bratislavského samosprávneho kraja pre spoluorganizátora projektu InMusic. Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstupné: 4 € /2 € Štvrtok 19. 10. | 18.00                Workshop pre dospelých: Konštrukcia rukopisu Výstava v SNG predstavuje Majstra z Okoličného prostredníctvom diel, ktoré sú jeho okruhu pripisované na základe určitého spoločného rukopisu. A tak ako má svoju osobitú konštrukciu kostol v Okoličnom, má ju aj architektúra výstavy. Na workshope budeme preto pracovať s konštrukciou rukopisu a experimentovať s typografiou. Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstupné: 3 € R: barbora.tribulova@sng.sk Sobota 21. 10. | 16.00 IOKO meets KUBORAUM IOKO tentokrát pozýva na stretnutie s dizajnérmi KUBORAUM Berlin: „Okuliare Kuboraum sú ako kubická miestnosť, kde sa ukrývame sami, kde môžeme žiť v našej intimite a kde žijeme všetky naše identity.“ Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstup voľný Rezervácia: info@ioko.sk Nedeľa 22. 10. ½ 15.00 Siesta v galérii: Drsná škola Nedeľný pohodový výklad predstaví silnú generáciu súčasných grafikov. Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstup voľný Nedeľa 22. 10. | 15.00 – 17.00 | Rodina Nedeľa po stope: Vôňa nedele Pri prechádzke výstavou nemusíme umelecké diela len vidieť, ale aj cítiť ich vôňu. Rôzne druhy dreva, farby, miesta vytvárajú bohatú spleť pestrých vnemov. Uchmatnime si trocha nedeľnej atmosféry a jej vôňu si odnesme ako večnú spomienku. Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstupné: 4 € / rodina Nedeľa 22. 10. | 18.15 Koncert Solamente Naturali v SNG – TELEMANN-IA Výber z vrcholnej komornej tvorby G. F. Telemanna (Parížske kvartetá, Quadri a i.) pri príležitosti 250 rokov od smrti skladateľa. Solamente Naturali Rebeka Ruso – viola da gamba Martina Bernášková – baroková priečna flauta Kristína Chalmovská – violončelo Rita Papp – čembalo Miloš Valent – husle, umelecký vedúci súboru Špecifickosť súboru pre starú hudbu Solamente Naturali vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. Koncert z cyklu starej hudby na dobových nástrojoch Musica poetica da camera sa uskutoční s podporou Fondu na podporu umenia pre Solamente Naturali. www.sng.sk, www.solamentenaturali.sk Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstupné: 4 € / 2 €   Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00 Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00 Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Otvorené pondelok – štvrtok od 10.00 do 23.00, piatok – sobota od 10.00 do 24.00, nedeľa od 10.00 do 22.00 Vstup na výstavy je v roku 2017 voľný!   SNG, Hurbanove kasárne – administratíva Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | +421 2 20 47 61 11 info@sng.sk www.sng.sk Zmena programu vyhradená.

Zdroj: Webnoviny.sk - AKTUÁLNE VÝSTAVY – Týždenný program SNG Bratislava © SITA Všetky práva vyhradené.