Ekonomika / 22. apríl 2018

Finančný trh čakajú viaceré novinky, ministerstvo financií chce zmeniť zákon o poisťovníctve

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Ministerstvo financií SR chce stanoviť pravidlá finančným sprostredkovateľom a finančný trh tak čakajú viaceré novinky. Vyplýva to z vládou schváleného návrhu novely zákona o poisťovníctve, ktorým sa menia aj ďalšie finančné zákony.

Cieľom je podľa rezortu financií zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť nákladov pri distribúcii finančných produktov, regulácia odmien finančných sprostredkovateľov a regulácia stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení.


Pri poisteniach, pri ktorých vzniká právo na odkupnú hodnotu, by sa mali upraviť niektoré finančné nároky poistníka, ktoré vznikajú pri predčasnom ukončení životného poistenia. Cieľom navrhovanej úpravy má byť podľa rezortu financií zamedzenie negatívneho javu, keď klient znáša všetky náklady spojené s uzavretím poistnej zmluvy v prvých rokoch po uzavretí poistnej zmluvy.

Informácia o hlavných položkách poistného

Zároveň by sa s cieľom zvýšenia transparentnosti mali zaviesť informačné formuláre, ktoré budú klientom poskytovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme informáciu o hlavných položkách vstupujúcich do poistného. Novelou zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve by sa mala zaviesť povinnosť pre finančného agenta a finančného poradcu v sektore poistenia alebo zaistenia pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby poskytnúť klientovi informačný dokument. Cieľom je poskytovať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme informáciu o hlavných položkách vstupujúcich do poistného. Novela zároveň obsahuje legislatívno-technické úpravy súvisiace s implementáciou smernice o distribúcii poistenia.

Maximálna výška odmeny finančného agenta

V návrhu zákona sa zavádza aj maximálna výška odmeny finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru, ktorého hodnota je viac ako 10 tis. eur, a úveru na bývanie, ako aj obdobie, počas ktorého sa táto odmena má vyplácať. S ohľadom na zámer obmedzenia výšky stropu pri odmeňovaní finančných agentov chce ministerstvo zaviesť maximálnu výšku odmeny 1,5 % zo sumy sprostredkovaného spotrebiteľského úveru, ktorého výška je viac ako 10 tis. eur. Cieľom úpravy je zaviesť jasné pravidlá odmeňovania, čo sa má dosiahnuť podľa ministerstva medzi iným aj poskytovaním informačnej tabuľky obsahujúcej poskytovateľa spotrebiteľského úveru, resp. úveru na bývanie, ako aj výšku odmeny finančného agenta.

Zdroj: Webnoviny.sk - Finančný trh čakajú viaceré novinky, ministerstvo financií chce zmeniť zákon o poisťovníctve © SITA Všetky práva vyhradené.