Kultúra / 23. júl 2018

Fínski filmári na Slovensku mapovali vzťah ľudí k vlkom či medveďom, vzniká celoeurópsky projekt

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 23. júla (WebNoviny.sk) - S cieľom zlepšiť spolunažívanie človeka a veľkých šeliem ako aj cezhraničnú spoluprácu v oblasti ochrany a v manažmente veľkých šeliem v Európe sa aj Slovensko zapojilo do celoeurópskeho projektu s názvom EuroLargeCarnivores, ktorý na národnej úrovni zastrešuje Svetový fond na ochranu prírody (WWF Slovensko).

Projekt s rozpočtom vyše šesť miliónov eur, z čoho viac ako polovicu financuje EÚ, potrvá do februára 2022. V rámci projektu v týchto dňoch navštívili Slovensko fínski filmári, ktorí pripravujú krátke videá o spolunažívaní ľudí a veľkých šeliem ako vlkov či medveďov. „Videá budú o ľuďoch, ktorí žijú v krajine veľkých šeliem. Zaujímal ich ich postoj ku každodennému životu na území, v ktorom sa delia o krajinu s vlkom, medveďom či rysom. Slovenské videá budú o ľuďoch žijúcich na Horehroní,“ napísal WWF Slovensko na sociálnej sieti.

Výrazné rozdiely v legislatíve

Svetový fond na ochranu prírody sa v roku 2017 rozhodol v 13 európskych krajinách v spolupráci s ďalšími partnermi uskutočniť spoločný projekt, ktorý by umožnil šírenie ako aj výmenu informácií a prispel by k zlepšeniu komunikácie v oblasti ochrany veľkých šeliem. Aktivity spojené s ochranou veľkých šeliem nie sú v jednotlivých krajinách Európy spoločne koordinované a komunikácia medzi úradmi je nedostatočná. Pritom práve cezhraničná spolupráca zohráva kľúčovú úlohu pri manažmente populácií veľkých šeliem. „Zaviesť v Európe manažment veľkých šeliem ako aj ich ochranu na populačnej úrovni nebude vôbec jednoduché, keďže medzi jednotlivými krajinami sú miestami veľmi výrazné rozdiely v legislatíve, socio-ekonomických podmienkach, v prístupoch v manažmente, v statuse ochrany i v rozdielnej akceptácii veľkých šeliem,“ konštatuje WWF Slovensko na svojej internetovej stránke.

Posilnenie povedomia o veľkých šelmách

Aktivity projektu sú zamerané na posilnenie povedomia o veľkých šelmách na lokálnej i národnej úrovni, aktívne zapojenie všetkých zainteresovaných skupín a rozvinutie cezhraničnej spolupráce. Projekt má okrem iného zabezpečiť aj výmenu skúseností medzi jednotlivými krajinami a medzi dotknutými záujmovými skupinami, napríklad v oblasti ochrany hospodárskych zvierat či turizmu. Jedným z výstupov bude aj príručka na efektívnu ochranu hospodárskych zvierat. Jedným z cieľov je aj zriadenie celoeurópskych sietí a vytvorenie výmennej platformy pre expertov na veľké šelmy. Na viaceré miesta v Európe sa v posledných rokoch vrátili veľké šelmy. Ich návrat má nielen ekologické dôsledky, ale aj sociálny a ekonomický dopad na niektoré záujmové skupiny, u ktorých vyvoláva napätie a vznik problémov. „Väčšina konfliktov pritom vyplýva z nedostatočnej komunikácie medzi ochranármi, záujmovými skupinami, úradmi a verejnosťou. Z dlhodobého hľadiska je práve nedostatočná komunikácia prekážkou v harmonickom spolunažívaní človeka a veľkých šeliem,“ uviedol na záver WWF Slovensko.

Zdroj: Webnoviny.sk - Fínski filmári na Slovensku mapovali vzťah ľudí k vlkom či medveďom, vzniká celoeurópsky projekt © SITA Všetky práva vyhradené.