Ekonomika / 23. apríl 2021

Hospodárenie s majetkom miest a obcí by malo mať jasné zásady, upozorňuje ZMOS

        
        
        
          
        
        
        23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Hospodárenie s majetkom miest a obcí by malo mať jasné zásady. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák.

Podľa združenia by nakladanie s majetkom samospráv malo mať jasne definované nielen kompetencie orgánov obce pri rozhodovaní o majetkových úkonoch, ale aj konkrétne politiky súvisiace s hospodárením a nakladaním s majetkom obce. Vyplýva to z analytickej štúdie „Majetok a investície“, ktorú ZMOS uskutočnil v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu.

ZMOS upozornil, že pri prevode alebo prenájme majetku obce až príliš často využívajú inštitútu osobitného zreteľa. Majetok tak prevádzajú alebo prenajímajú bez toho, aby najprv vykonali trhové analýzy. Problémom je aj nedostatočné využívanie potenciálu majetku, ktorý majú obce k dispozícii. Na oba problémy dnes upozornil aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

Viac by sa mali podieľať na pozemkových úpravách

Podľa ZMOS-u v praxi navyše často absentuje napríklad nadväznosť strategických plánov rozvoja obcí na hospodárenie obcí a nakladanie s ich majetkom. Rozvoj obcí brzdia aj nevysporiadané pozemky súvisiace s jej majetkom. Primátori miest a starostovia obcí by sa preto mali viac aktívne podieľať na pozemkových úpravách, ktoré sú základným predpokladom ďalšieho obecného rozvoja. Analytická štúdia ukázala, že na nakladanie s majetkom obcí vplýva aj nízka úroveň majetkovej agendy, ktorá súvisí s neodbornosťou personálu obcí. Tie navyše nemajú dosť peňazí, na kvalitné riadenie majetkovej politiky. Efektívnosť využívania majetku obcí podľa štúdie ovplyvňuje tiež nestabilita v nasledovaní investičných zámerov obce napríklad pri zmene vedenia obce po komunálnych voľbách.

Problémová je majetková časť v spoločnostiach

Z hľadiska podnikania obcí sa ako problémová javí majetková účasť v obchodných spoločnostiach s väčšinovým podielom obce v nadväznosti na kľúčovú infraštruktúru. Podľa ZMOSu sú prejavom nedostatočného majetkového riadenia najmä obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou obcí, ktoré dlhodobo dosahujú stratu. Autori štúdie konštatovali, že v spoločnostiach s majetkovou účasťou obcí často chýbajú informácie o rizikách a dodatočných nákladoch investícií do majetku. ZMOS v analytickej štúdii navrhuje, aby sa na národnej úrovni definovali základné ukazovatele majetkovej analýzy a systematického merania vybraných ukazovateľov pre obecný majetok.

Zdroj: Webnoviny.sk - Hospodárenie s majetkom miest a obcí by malo mať jasné zásady, upozorňuje ZMOS © SITA Všetky práva vyhradené.