Ekonomika / 06. február 2018

Na vykonávanie obhliadok mŕtvych tiel vyhlási úrad verejné obstarávanie, súťaž má osem častí

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v najbližších dňoch vyhlási vo vestníku publikačného úradu Európskej únie a vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie verejnú súťaž, predmetom ktorej je zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území jednotlivých samosprávnych krajov.

Ako informoval ÚDZS v tlačovej správe, súťaž bude rozdelená na osem častí podľa samosprávnych krajov a vyhodnocovaná pre každý samosprávny kraj samostatne. Predpokladané ukončenie verejného obstarávania a následný podpis zmluvy je máj až jún 2018.

Nové pravidlá pri prehliadke mŕtvych

Od 1. januára 2018 platia nové zákonné pravidlá pri zabezpečení organizácie a výkonu prehliadok mŕtvych tiel. Po novom úrad musí obstarať organizátora prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne a zabezpečiť tak nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára. "Organizátori budú následne zodpovední za komplexné zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom prehliadajúceho lekára na území všetkých samosprávnych krajov, čo bude zahŕňať samotný výkon prehliadky mŕtveho tela, ako aj prepravu lekárov na tento výkon a späť," poznamenal ÚDZS.

Rozpisy prehliadajúcich lekárov

Úrad v súlade so zmluvou následne uhradí organizátorovi za výkon prehliadky mŕtveho tela vrátane prepravy sumu vo výške 40 eur s DPH, ktorá vychádza z rozpočtu úradu plánovaného na rok 2018. Zároveň platí, že v období do ukončenia verejného obstarávania a nadobudnutia účinnosti zmluvy s organizátorom, sa budú prehliadky mŕtvych tiel mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonávať na základe rozpisu úradu. Úrad tak ako doteraz vyhotovuje rozpisy prehliadajúcich lekárov, aby zabezpečil nepretržité vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na celom území SR. "Je v záujme úradu, aby aj v období do ukončenia verejného obstarávania na organizátora prehliadok, boli prehliadky mŕtvych tiel zabezpečené komplexne. Úrad robí všetko pre to, aby boli do ukončenia verejného obstarávania prehliadky mŕtvych tiel zabezpečované prostredníctvom prehliadajúcich lekárov na dobrovoľnej báze,“ informoval predseda úradu Tomáš Haško.

Zdroj: Webnoviny.sk - Na vykonávanie obhliadok mŕtvych tiel vyhlási úrad verejné obstarávanie, súťaž má osem častí © SITA Všetky práva vyhradené.