Zdravie / 14. október 2019

Nemusíte „len prežívať“, žite naplno ako sa len dá!

        
        
        
          
        
        
        14.10.2019 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku sa za posledných 15 rokov strojnásobil počet pacientov, liečiacich sa na depresívnu poruchu. Okrem samotnej depresívnej nálady, je ďalším hlavným príznakom depresie tzv. anhedónia - neschopnosť prežívať pozitívne emócie či pôžitky, teda neschopnosť tešiť sa zo života každý deň. Ďalšími symptómami depresie sú aj poruchy spánku a s tým súvisiace problémy s ranným vstávaním a dennými aktivitami. Ľudia trpiaci depresiou preto nezvládajú ich bežné rutinné aktivity. Súčasná moderná liečba však vie pacientom veľmi dobre pomôcť a pokryť všetky spomínané symptómy.

Svetový deň duševného zdravia (10. október), ktorého hlavným cieľom je zvýšiť povedomie o duševných poruchách, sa tento rok zameriava na prevenciu samovrážd. Väčšina z nich súvisí so psychickými poruchami. Lekári a ďalší odborníci vyzývajú širokú verejnosť a najmä tých, ktorí by mohli byť ohrození depresívnymi stavmi, aby sa nebáli zveriť do rúk odborníkov.

Depresia narúša bežné fungovanie človeka

Depresia je psychická porucha, ktorá trápi všetky vekové kategórie avšak výskyt tohto ochorenia sa posúva už aj do nižších ročníkov. Hoci sa ochorenie môže opakovať, je dobre liečiteľné. Mnohí ľudia napriek prežívanému utrpeniu, ktoré depresia do ich života prináša, nevyhľadajú odbornú pomoc. Napriek tomu, že existujú dostupné oficiálne štatistiky, je veľmi ťažké s istotou určiť, koľko ľudí v populácii depresiou skutočne trpí. Depresia často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a jej pôvod sa mnohokrát nedá zistiť. Toto časté psychické ochorenie narúša každodenné fungovanie človeka v rodinnej, pracovnej a sociálnej sfére. Jedným z dvoch základných príznakov je okrem depresívnej, skľúčenej nálady aj spomínaná anhedónia. Anhedónia je neschopnosť tešiť sa z duševných i fyzických pôžitkov, neschopnosť prežívať pozitívne pocity a cítiť zadosťučinenie z príjemných udalostí, ako aj znížený záujem o tieto udalosti. Tento symptóm depresie je často podceňovaný a pacientovi výrazne zasahuje do vzťahov s okolím, rodinou, priateľmi, cíti sa nepochopený a často sa až úplne izoluje. Anhedónia je významnou najmä vtedy, ak ju liečba nedokáže úplne odstrániť a pretrváva aj v čase, keď by už človek mal byť "v poriadku".

Nebuďme ľahostajní k ľuďom s depresiou

V súčasnosti dokáže moderná medicína depresiu, vrátane anhedónie, účinne liečiť. Pacientom však v priebehu diagnostiky a liečby často chýba podpora okolia, ktoré by ich povzbudilo, iní sa boja vyhľadať pomoc z obáv, čo si o nich pomyslí okolie, majú strach z predsudkov a stereotypov, ktoré sa s duševnými poruchami, žiaľ, vo veľkej miere spájajú. Stigmatizácia alebo aj odcudzovanie ľudí so psychickými ochoreniami je častým dôvodom, pre ktorý je pravdepodobnosť účinnej a rýchlej liečby, znížená. Ďalším úskalím pre ľudí, ktorí trpia depresiou, je strach zo samotnej liečby. Pacienti sa boja nežiaducich účinkov antidepresív, majú strach, že ich liečba vyradí z bežného života, ovplyvní ich sexuálny život, každodennú aktivitu, spôsobí interakcie s inou liečbou, či nebodaj bude mať negatívny dopad na iné funkcie organizmu. Hoci tieto obavy boli v minulosti opodstatnené, dnes je situácia iná. K dispozícii sú moderné lieky, ktoré sú účinné a nespôsobujú z dlhodobého hľadiska neprimerané vedľajšie účinky. Pacienti sa nemusia obávať, že ich bude liečba obmedzovať, naopak, môže im pomôcť vrátiť sa späť do normálneho života.

Kvalitný spánok je dôležitou súčasťou terapie

Tí, ktorí trpia depresiou sa veľmi často nevedia zbaviť problémov so spánkom. Nedostatok kvalitného spánku môže z dlhodobého hľadiska negatívne vplývať na samotnú liečbu depresie. Dlhé bezsenné noci a následná únava, umocňujú u pacientov pocit strachu a zúfalstva, spôsobujú nesústredenosť či podráždenosť a majú vplyv aj na pracovnú výkonnosť. Moderná liečba, ktorá je dnes dostupná, obnovuje cirkadiánne rytmy u pacientov s depresiou, čo vedie nielen k celkovému zlepšeniu kvality spánku a samotného zaspávania, ale aj k zlepšeniu celkových denných aktivít, a to vrátane ranného vstávania a ostatných sociálnych a pracovných činností počas dňa. Navyše psychiatri v porovnaní s minulosťou dnes vo väčšej miere participujú pri výbere liečby s pacientami. Je pre nich dôležité, aby aj pacient pochopil význam a spôsob liečby a zároveň, aby vyjadril svoje očakávania od liečby. V minulosti sa od úspešnej liečby očakávalo najmä zmiernenie či odstránenie príznakov depresie ako takej. K tomuto cieľu sa v súčasnosti pridružil aj ďalší zámer, a to dosiahnutie toho, aby pacienti boli schopní vrátiť sa späť do svojho rodinného, pracovného a sociálneho života, a to najmä aby pacienti prestali svoj život len prežívať a začali ho opäť naplno žiť bez obmedzujúcich príznakov depresívnej poruchy.

Zistite viac o duševnom zdraví

Liga za duševné zdravie a Slovenská psychiatrická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia umožnia ľuďom navštíviť v určených termínoch vybrané psychiatrické ambulancie. Priamo od odborníkov sa týmto spôsobom budú mať možnosť dozvedieť viac o depresii, jej príznakoch a liečebných postupoch. Počas týchto stretnutí budú môcť prekonzultovať svoj stav, či prísť spolu s blízkymi, ktorí potrebujú radu lekára. K dispozícii budú aj informačné brožúry o príznakoch depresie, možnostiach liečby, správnom životnom štýle a potrebnej podpore okolia. Zoznam ambulancií lekárov a termíny budú uverejnené na stránke www.dusevnezdravie.sk. Z dôvodu stigmatizácie a strachu, pre ktorý sa boja pacienti navštíviť psychiatra, je dôležité upriamiť pozornosť aj na obnovenú Linku dôvery Nezábudka (0800 800 566). Dôležité je nezabudnúť, že Linka pomáha tým, ktorí trpia. Poskytuje verejnosti emočnú podporu v psychickej kríze, pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii, informácie, ktoré môžu pomôcť nájsť východisko a kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti psychiatrie. Linku prevádzkuje Liga za duševné zdravie, s odbornou garanciou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Bezplatnú, anonymnú, 24-hodinovú linku, môže využiť ktokoľvek, kto pociťuje krízu alebo problémy spojené s duševným zdravím.

Dni otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách

MENO A PRIEZVISKO LEKÁRA ADRESA  AMBULANCIE TELEFÓNNE ČÍSLO DÁTUM A ČAS
MUDr. Renáta Papšová Rusovecká cesta 19, 851 01 Bratislava V 02/44635471 16.10.2019; 8:00 - 12:30
MUDr. Katarína Gallová Mierové námestie 6, 903 01 Senec 02/45927946 18.10.2019; 8:00 - 13:00
MUDr. Barbora Vašečková Nám. SNP 10, 811 01 Bratislava 02/57887251 31.10.2019; 13:00- 16:00
MUDr. Viera Lysová Námestie sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec 0907/129 903 16.10.2019; 9:00 - 13:00
MUDr. Lucia Žlnayová Mickiewiczova 13, vchod E, 813 01 Bratislava I 02/57290346 14:10.2019; 9:00 - 13:00
MUDr. Ľubica Ondrisová Rekreačná 2, 921 01 Piešťany 033/7981692 16.10.2019; 10:00 - 14:00
MUDr. Elena Podolánová Dolný Šianec 10, 911 01 Trenčín 032/6523140 21.10.2019; 8:00 - 14:00
MUDr. Magdaléna Čaplárová Saratovská 24, 841 02 Bratislava IV 02/64367630 18.10.2019; 8:00 - 12:00
MUDr. Róbert Olvedy Legionárska 5265/1C, 901 01 Malacky 034/7726768 17.10.2019; 10:00 - 17:00
MUDr. Ivana Kováčová Kubačova 7568/19, 831 06 Rača 02/44884988 10.10.2019; 9:00 - 14:00
MUDr. Andrea Heretiková Marsalová Istrijská 8/B, 841 07 Bratislava IV Osobne 28.10.2019; 8:30 - 12:30 - osobne
MUDr. Anna Glamošová Palárikova 2311, 022 01 Čadca 041/4333419 10.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Helena Žiačiková Továrenská ulica 304, 017 01 Považská Bystrica 042/4323124 14.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Martina Hanzelová Vojtecha Spanyola 43, Psychiatrické oddelenie 3.poschodie, 012 07 Žilina 041/5110838 21.10.2019; 8.00 - 10.00 a od 12.30 - 15.00
MUDr. Lenka Kuchárová Vojtecha Spanyola 8685, 010 01 Žilina 041/5166534 18.10.2019; 7.00 -12.00
MUDr. Ján Bernát Andovská 6, 940 52 Nové Zámky 0905/490551 10.10.2019; 7:00 - 16:00
MUDr. Maroš Uhrín Krásna 18, 924 01 Galanta 031/7805114 15.10.2019; 8:00 - 12:00
MUDr. László Sárkozy Jesenského 12/2, 929 01 Dunajská Streda 0907/767862 16.10.2019; 8:00 - 12:00
MUDr. Alica Gašparová Veľkoblahovská 45, 929 01 Dunajská Streda 031/5515868 18.10.2019; 10:00 - 17:00
MUDr. Miroslav Čerňan Hodská 373/38, 924 22 Galanta 031/7833473 15.10.2019; 8:00 - 16:00
MUDr. Darina Hrabovská Janka Kráľa 15, 972 01 Bojnice 0948/254058 22.10.2019; od 8.00 - 13.00
MUDr. Janka Dúbravská Hviezdoslavova trieda 1, 949 11 Nitra 037/7730380 24.10.2019; od 10.00 - 15.00
MUDr. Alexandra Priščáková Námestie hrdinov 13, 934 01 Levice 036/6313316 25.10.2019; od 8:00 - 12:00
MUDr. Mária Majzlanová Hrnčírikova 6, 958 01 Partizánske 038/7493644 24.10.2019; od 10.00 - 14.00
MUDr. Iveta Mikulášová Masarykova 28/338, 984 01 Lučenec 047/4331510 30.10.2019; 11:00 - 14:00
MUDr. Libor Moravčík Bystrický rad 81, 960 01 Zvolen 045/3214470 24.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Martina Kminiaková J. G. Tajovského 5, 962 12 Detva 045/5459079 23.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Beata Gašparová Divadelná 4, 960 01 Zvolen 045/3219954 15.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Jana Bahledová P. O. Hviezdoslava 1, 960 01 Zvolen 045/5326890 10.10.2019; počas ordinačných hodín
MUDr. Yveta Kubovová 1. mája 4500/30, 058 01 Poprad 052/7723473 15.10.2019; 8:00 - 13:00
MUDr. Ladislav Lauko Štúrova 6, 053 42 Krompachy 053/4451233 10.10.2019; 11:00 - 14:00
MUDr. Erika Gernathová Psychiatrická amb.v NsP, Probstnerova cesta2, 054 01 Levoča 053/4512651 22.10.2019; 12:00 - 15:00
MUDr. Ivan Karbula Psychiatrické odd. FN Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava 033/5938414 16.10.2019; 9:00 - 13:00
MUDr. Magdaléna Mattová Rastislavova 43, 040 01 Košice 055/6152724, 055/6152734 15.10.2019; 9:00 - 11:00
MUDr. Ruslana Hvizdošová Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov 051/7582675 23.10.2019; 9:00 - 12:00
MUDr. Miriam Faklová Vstupný areál U. S. Steel 1, 044 54 Košice 055/7234737, 055/7234738 16.10.2019; 8:00 - 15:30
MUDr. Jana Grešková Špitálska 1, 048 01 Rožňava 058/7771264 21.10.2019; 8:00 - 15:30
MUDr. Kvetoslav Moravčík Hlavná 60, 080 01 Prešov 051/7700101 11.10.2019; 10:00 - 12:00
MUDr. Štefan Ander Gemerská 233, 049 11 Plešivec 058/7921156, 058/7921157 25.10.2019; 10:00 - 12:00
MUDr. Mariana Ondilová Psychiatrická nemocnica Stráñany - Andreja Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce 056/6818519 16.10.2019; 11:00 - 14:00
MUDr. Pavol Nálešník Centrum pre psychické funkcie, M.R.Štefánika 2427, 093 01 Vranov nad Topľou 057/4880251 14.10.2019; 9:00 - 13:00
MUDr. Jitka Janusová Psych. ambulancia - INTEGRA Združenie pre duševné zdravie, Hollého 60, 071 01 Michalovce 056/6420271 15.10.2019; 13:00 - 16:00
MUDr. Niké Makarová Psychiatrická ambulancia, Strojárska 607, 069 01 Snina 0905/444422 17.10.2019; 10:00 - 14:00
MUDr. Zuzana Krajňáková Psychiatrická amb., Nemocnica Trebišov, ul. SNP1079/76, 075 01 Trebišov 056/6660174 14.10.2019; 10:00 - 14:00
Inzercia

Zdroj: Webnoviny.sk - Nemusíte „len prežívať“, žite naplno ako sa len dá! © SITA Všetky práva vyhradené.