Slovensko / 29. december 2017

Ochrana práv detí pri trestnom konaní sa zlepšuje, vraví ombudsmanka Patakyová

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Zákon o obetiach trestných činov, ktorý je účinný od januára, dopomôže k tomu, aby dieťa v trestných konaniach, ktoré sa ho týkajú, vystupovalo aj ako obeť.

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla ombudsmanka Mária Patakyová a dodala, že badať zlepšujúci sa trend v oblasti práv dieťaťa, ktoré v súdnych prípadoch nemusí byť vypočuté len ako svedok. Ako vyplynulo z auditu opatrení, ktorý v tomto roku realizovala Kancelária verejného ochrancu práv, pozitívny je aj trend prípravy špeciálnych miestností na vypočutie detí a prácu s nimi.

Horšia situácia pri reštitúcii pôdy

Ombudsmanka už na svojej prvej tlačovej konferencii v máji avizovala, že jednou z jej priorít bude práve vykonanie auditu, ako boli orgánmi verejnej správy prijímané navrhované opatrenia jej predchodkyne Jany Dubovcovej. Pre agentúru SITA Mária Patakyová uviedla, že audit sa práve finalizuje a zistenia z neho budú premietnuté do správy o činnosti úradu za rok 2017. Ombudsmanka zároveň priblížila, že z doposiaľ známych informácií možno vytypovať tri oblasti zistení. Popri oblastiach, v ktorých nastalo zlepšenie, úrad identifikoval i také oblasti, v ktorých je situácia stagnujúca, či dokonca horšia než pred dvomi rokmi. „Týka sa to predovšetkým oblasti reštitúcii poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Vďaka otvoreniu starých uzavretých prípadov, či pri dôslednejšej kategorizácii neuzavretých prípadov sa ukázalo, že máme o tisíc reštitúcií viac ako v roku 2015,“ vysvetlila Patakyová a doplnila, že v niektorých prípadoch by reštitúcie pri súčasnom tempe ich uzatvárania trvali až 42 rokov, preto bude odporúčať, aby úrady podnikli ďalšie kroky.

Zlepšenie prístupu k vode v osadách

Ako príklad situácií, kedy boli opatrenia prijaté len čiastočne alebo v minimálnej miere, Mária Patakyová spomenula oblasť segregácie a vzdelávania rómskych detí. „Slovenská republika v tejto oblasti veľmi nepokročila, opatrenia neboli prijaté, a preto to zatiaľ vyhodnocujeme ako stagnujúci stav,“ povedala ombudsmanka. Naopak, podľa Patakyovej možno zlepšenie badať v oblasti prístupu obyvateľov rómskych osád k pitnej vode. „Od septembra je možné vykonávať pozemkové úpravy spôsobom zámeny obecných pozemkov za tie pozemky, na ktorých sú rómske osady,“ povedala Patakyová, podľa ktorej by práve tieto zmeny mohli prispieť k legalizovaniu obydlí a výstavbe vodovodov. Kancelária verejného ochrancu práv sa v rámci auditu pozrela aj na vypísané eurofondové výzvy a zisťovala, prečo bol o projekty výstavby vodovodov zo strany starostov nízky záujem a iba veľmi malý ohlas. „Chceme upozorniť starostov obcí, ktorých sa to týka, že je tu možnosť využitia prostriedkov, a preto by mali byť aktívni,“ uviedla ombudsmanka a pripomenula blížiace sa tretie kolo výziev, ktoré bude vypísané na jar budúceho roka.

Zdroj: Webnoviny.sk - Ochrana práv detí pri trestnom konaní sa zlepšuje, vraví ombudsmanka Patakyová © SITA Všetky práva vyhradené.