Kultúra / 28. august 2018

TV Markíza zaplatí tisíce za Zámenu manželiek, pokuty dostali aj dve rádiá

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 29. augusta (WebNoviny.sk) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dnes rozhodla o pokute 35-tisíc eur pre vysielateľa MAC TV. s.r.o., programovú službu JOJ, JOJ PLUS, WAU.

Vysielateľ porušil paragraf o zreteľnom oddelení reklamy, rozoznateľnosti a nezameniteľnosti reklamy od iných programov odvysielaním desiatich sponzorských odkazov 22., 25. a 31. decembra 2017, tiež porušil paragraf zakazujúci účinkovanie hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe, a to v súvislosti s vysielaním komunikátu informujúcom o možnosti vyhrať 40-tisíc eur dňa 31. decembra 2017,

Pokuta pre TV Markíza za Zámenu manželiek

Ďalej porušil paragraf o počte povolených prerušení programu reklamou v programe Cesta bojovníka 31. decembra 2017, a napokon porušil paragraf o vysielacom čase vyhradenom reklamným šotom vysielaním dňa 22. decembra 2017 v čase 20:00 - 20:59 a 21:00 - 21:59 na JOJ, v čase 20:00 - 20:59, 21:00 – 21:59 a 22:00 – 22:59 na JOJ PLUS a v čase 19:00 – 19:59, 20:00 – 20:59, 21:00 – 21:59 a 22:00 – 22:59 na WAU. Agentúru SITA informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu Lucia Michelčíková. Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila pokutu 10-tisíc eur vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie paragrafu o ochrane maloletých - JSO, a to odvysielaním programu Zámena manželiek 28. februára tohto roka o 8:47, ktorý bol napriek obsahu expresívneho vyjadrovania označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov a mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.

Rádio WOW nedodalo štatistiky

RVR uložila pokutu 1 000 eur vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) za porušenie paragrafu o ochrane maloletých - JSO. Podľa členov RVR došlo dňa 25. januára tohto roka o 6:00 v Rannom bloku s Tomaggiom a o 10:03 v bloku Rock Music Nonsop "odvysielaním v rámci témy týkajúcej sa bizarných predmetov, ktoré lekári vytiahli z pohlavných orgánov, k naplneniu kritéria JSO 'sexuálne deviácie prezentované alebo spracované v texte', ktoré ich klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím došlo k nezabezpečeniu časového zaradenia týchto programov v súlade s JSO". Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila pokutu 100 eur vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba RÁDIO WOW) za nedoručenie štatistiky o odvysielaného podielu slovenských hudobných diel za mesiac január 2018.

Zdroj: Webnoviny.sk - TV Markíza zaplatí tisíce za Zámenu manželiek, pokuty dostali aj dve rádiá © SITA Všetky práva vyhradené.