Kultúra / 07. október 2017

Týždenný program SNG 9. 10. – 15. 10. 2017

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 9. októbra 2017 (WBN/PR)

Aktuálne výstavy

nestex | nestála expozícia SNG

od 17. 1. 2014 Esterházyho palác, 1. poschodie Kurátori: Dušan Buran & Katarína Chmelinová Nestála expozícia zbierok SNG z obdobia gotiky a baroka ponúka návštevníkom netradičný pohľad na najvýznamnejšie artefakty 15. až 18. storočia. Je rozdelená do šiestich sekcií, z ktorých každá maliarske a sochárske diela pozoruje z inej perspektívy. Prvá je nazvaná výraz & emócia, druhá je venovaná protikladu typ & indivíduum. Expozícia pokračuje dvojicou priestor & ilúzia a svetlo & tma. Poslednými témami sú telo & gesto a život & smrť. Architektonický koncept výstavy umožňuje aj dočasné intervencie v expozícii (súčasné umenie, reštaurátorská dokumentácia, výstavné boxy na menšie kolekcie a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide – primerane obdobiu aj profilu zbierky – o nábožensky motivované diela, určujúcim posolstvom expozície nie je ani vysvetľovanie ich ikonografie, ani otázky datovania a štýlu. Naopak, ťažiskom prezentácie je v oveľa väčšej miere problematika funkcie, umeleckého zámeru a experimentu.

Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

8. 9. – 26. 11. 2017 Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava Kurátor: Dušan Buran V roku 2010 SNG zakúpila obraz Ukrižovanie z mariánskeho oltára v Okoličnom (1500 – 1510). Jeho reštaurovanie sa stalo podnetom k výstave, na ktorej sa – po prvýkrát v novodobej histórii – podarilo zhromaždiť všetky dostupné tabule a sochy gotického retabula rozobratého už v 18. storočí. Majster z Okoličného viedol ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch (napr. dva bočné oltáre v Smrečanoch, 1510 alebo maľby Oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, 1516). Analytická výstava s cca 40 – 50 gotickými artefaktmi – oltárnymi triptychmi, tabuľami, skulptúrami a grafickými listami – prezentuje okrem originálov tiež nové poznatky, ktoré vychádzajú z prieskumov oltárnych obrazov alebo kostola v Okoličnom. Okrem katalógu ich návštevníkom sprístupňujeme prostredníctvom nových médií (3D rekonštrukcie, dokumentácia reštaurovania, infračervená reflektografia, animácie využitia grafiky v tabuľovej maľbe a pod.).

Drsná škola Súčasná grafika účtuje s dejinami

21. 7. — 29. 10. 2017 Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava Kurátorky: Lucia Gavulová, Alexandra Kusá Výstava Drsná škola, ako napovedá jej podnázov, je venovaná súčasnému umeniu, konkrétne skupine autorov „súčasnej grafiky“ a ich tvorbe v tomto aktuálnom „sofistikovanom“, „pluralitnom“, „postprodukčnom“ a hranice prekračujúcom svete umenia. Grafika je klasický výtvarný žáner so silnou domácou tradíciou, preto je výstava i zostava autorov nielen umeleckou skutočnosťou aj umeleckohistorickým konštruktom, „sociálnou sieťou“ a svojho druhu aj „generačnou výpoveďou“. Kurátorky Lucia Gavulová a Alexandra Kusá predstavujú výber autorov v monografických zostavách a zároveň ich dielo umiestňujú do kontextu – tak sa stretávajú diela starého a moderného umenia od grafikov ako Albrecht Dürer, Albín Brunovský, Orest Dubay so šesticou súčasných autorov (Erik Binder, Palo Čejka, Jan Čumlivski, Emil Drličiak, Juraj Horváth, Tomáš Klepoch). Vybraných umelcov nespája len náklonnosť k vizuálne drsnejším grafickým polohám: rytiu a rýpaniu (technickému aj tematickému), ale „školou“ sa stali aj preto, že tento názov je dostatočne rytiersky, aby vo svete rozpadajúcej sa vzdelanosti poslúžil svojmu účelu. Veď ako inak dnes pomenovať skupinu so spoločnými i s rozdielnymi ideálmi, zážitkami, postupmi: znakmi aj formálnou podobnosťou a obdobným prístupom k svetu, než Drsnou školou s celým jej nákladom/backgroundom literárnych, vizuálnych a iných asociácií?

Ponuka sprievodných programov

Streda 11. 10. | 18.00 Október v Drsnej škole SNG: Jan Čumlivski & Karel Haloun

Českého protagonistu Drsnej školy, tvorcu autorských kníh, grafík, divadelných hier, editora, ale aj hudobníka Jana Čumlivského predstaví Karel Haloun, grafický dizajnér, ilustrátor, autor kritických textov publikovaných najmä v Revolver Revue, vedúci ateliéru Tvorby písma a typografie Vysokej školy uměleckoprůmyslovej v Prahe. Esterházyho palác, 3. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstupné: 2 €

Štvrtok 12. 10. | 18.00 Október v Drsnej škole SNG: Horváth o Palovi Čejkovi & Čejka o Jurajovi Horváthovi

Vzájomná prezentácia umelcov výstavy Drsná škola. Súčasná grafika účtuje s dejinami. Esterházyho palác, 3. poschodie, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstupné: 2 €

Piatok 13. 10. | 16.30 – 18.00 | Rodina BookObrazy | Piotr Socha: Včely

Kto sa nebojí uštipnutia, nech s nami nazrie do magického kráľovstva najusilovnejšieho (nielen) hmyzu. Vyskúšajte si život v úli, včelie tance, ale aj to, ako sa včelám býva v meste a čo by sme my ľudia bez nich robili. Alebo aké je byť na Napoleonovom plášti, voziť sa kamiónom a prečo nechutí med ako med. Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstupné: 3 € / rodina R: barbora.tribulova@sng.sk

Sobota 14. 10. | 17.00 OLD’S COOL festival: Diskusia & benefičný koncert

Novozaložená slovenská iniciatíva Zrejme v spolupráci s pražskou neziskovou organizáciou Elpida prinášajú do Bratislavy prvýkrát medzigeneračný festival OLD’S COOL Bratislava 2017. Cieľom festivalu je podporovať medzigeneračný dialóg a vytvoriť priestor na stretávanie a spoluprácu mladšej a staršej generácie. Na verejnej diskusii sa bude sa rekapitulovať, tvoriť a debatovať na tému užitočných a potrebných služieb pre starších a ich príbuzných! V rámci benefičního koncertu na podporu medzigeneračných aktivít a komunitných služieb pre starších privítame o 20.00 českú umelkyňu Never Sol so seniorským zborom Elpida, o 21.30 vystúpi speváčka, klaviristka a skladateľka Katarína Máliková. Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Voľný vstup na diskusiu / dobrovoľné vstupné na benefičný koncert (odporúčaná suma: 8 €)

Nedeľa 15. 10 | 15.00 Siesta v galérii: Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500

Nedeľný pohodový výklad uvedie dielo neskorogotického maliara na pozadí nových technológií. Esterházyho palác, 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstup voľný   Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Vstup voľný Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00 Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00 Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava Otvorené pondelok – štvrtok od 10.00 do 23.00, piatok – sobota od 10.00 do 24.00, nedeľa od 10.00 do 22.00 Vstup na výstavy je v roku 2017 voľný! SNG, Hurbanove kasárne – administratíva Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava |  +421 2 20 47 61 11 info@sng.sk www.sng.sk Zmena programu vyhradená.

Zdroj: Webnoviny.sk - Týždenný program SNG 9. 10. – 15. 10. 2017 © SITA Všetky práva vyhradené.