Zdravie / 06. júl 2018

V liekoch s látkou valsartan, ktoré stiahli z obehu, sa zrejme nachádzal ľudský karcinogén

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 6. júla (WebNoviny.sk) - Lieky s valsartanom, ktoré stiahli z obehu, obsahovali N-nitrozodimetylamín (NDMA) v účinnej látke. Jej výrobcom je spoločnosť Zhejiang Huahai Pharmaceuticals so sídlom v Číne. Ako informoval Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL), čínsky dodávateľ exportoval účinnú látku výrobcom v celej Európskej únii.

 "Stiahnutie z trhu sa týka len tých liekov, ktoré používajú účinnú látku od spoločnosti Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. V rámci hodnotenia sa však budú posudzovať aj iné lieky s obsahom valsartanu," uviedol ŠÚKL.

Látka môže spôsobiť rakovinu

NDMA je klasifikovaný ako pravdepodobný ľudský karcinogén, čiže látka, ktorá by mohla spôsobiť rakovinu. Prítomnosť NDMA bola neočakávaná a predpokladá sa, že súvisí so zmenami spôsobu výroby účinnej látky. "Daná látka sa bežne nachádza v ovzduší či v niektorých potravinách, nápojoch a takisto v tabakových výrobkoch. Nároky na bezpečnosť a kvalitu liekov sú však také vysoké, že prítomnosť danej nečistoty je z dlhodobého hľadiska neakceptovateľná," vysvetlil ústav. V rámci hodnotenia bude Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) skúmať prítomnosť NDMA v liekoch obsahujúcich valsartan, možný vplyv na pacientov, ktorí ich užívali, a aké opatrenia možno prijať na zníženie alebo odstránenie nečistôt z budúcich šarží vyrobených danou spoločnosťou.

Pacienti nie sú v akútnom ohrození

Po zvážení prínosov a rizík daných liekov pre zdravie pacienta ŠÚKL prišiel k záveru, že zdravie pacientov nie je v akútnom ohrození. Štátny ústav pre kontrolu liečiv ani Európska lieková agentúra neodporúčajú náhle prerušenie liečby. "Náhle vysadenie antihypertenzívnych liekov a prerušenie liečby u pacientov dlhodobo liečených na hypertenziu predstavuje z hľadiska bezpečnosti a manažmentu krvného tlaku značné riziko. V dôsledku okamžitého prerušenia liečby môže nastať náhle a prudké zvýšenie krvného tlaku a následne vzniknúť život ohrozujúce komplikácie, napríklad náhla cievna mozgová príhoda," varuje ŠÚKL. Všetkým pacientom, ktorí užívajú dotknuté lieky obsahujúce valsartan, ústav odporúča najneskôr v priebehu jedného mesiaca navštíviť svojho ošetrujúceho lekára ohľadom ďalšieho nastavenia a manažmentu liečby hypertenzie. Na trhu je dostupných viacero terapeutických náhrad, vrátane liekov s obsahom valsartanu, ktorých sa dané opatrenie netýka. Zoznam liekov stiahnutých z obehu:
Názov dávka podrobnosti o balení
VAPRESS 160 mg tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
VAPRESS 160 mg tbl flm 90x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
VAPRESS 80 mg tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Vasopentol HCT 80/12,5 mg tbl flm 30x80 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Vasopentol HCT 160/12,5 mg tbl flm 30x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Vasopentol HCT 160/12,5 mg tbl flm 98x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Vasopentol HCT 160/25 mg tbl flm 30x160 mg/25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Vasopentol HCT 160/25 mg tbl flm 98x160 mg/25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Vasopentol 80 mg tbl flm 30x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)
Vasopentol 160 mg tbl flm 30x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)
Vasopentol 160 mg tbl flm 98x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC-Al)
Valzap 80 mg 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Valzap 160 mg 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Valzap 160 mg 84x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Valzap HCT 160 mg/12,5 mg tbl flm 28x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Valzap HCT 160 mg/12,5 mg tbl flm 84x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Valzap HCT 160 mg/25 mg tbl flm 28x160 mg/25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Valsartan HCT Actavis 160/25 mg tbl flm 28x160 mg/25 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Valsartan HCT Actavis 160/12,5 mg tbl flm 28x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Valsartan HCT Actavis 160/12,5 mg tbl flm 98x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Valsartan Actavis 80 mg tbl flm 28x80 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Valsartan Actavis 160 mg tbl flm 28x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Valsartan Actavis 160 mg tbl flm 98x160 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
 

Zdroj: Webnoviny.sk - V liekoch s látkou valsartan, ktoré stiahli z obehu, sa zrejme nachádzal ľudský karcinogén © SITA Všetky práva vyhradené.