Zaujímavosti / 23. marec 2021

Bezpečná prevádzka: Konkurenčná výhoda, z ktorej môžete čerpať výhody

Bezpečnosť na pracovisku je komplexná oblasť súvisiaca s bezpečnosťou, zdravím a blahom ľudí pri práci. Načrtáva stratégie a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov na pracovisku.

Bezpečnosť na pracovisku zahŕňa povedomie zamestnancov týkajúce sa znalostí základov bezpečnosti, nebezpečenstiev na pracovisku, rizík spojených s nebezpečenstvami, kontrolu hasiacich prístrojov a implementácie ďalších iných opatrení na predchádzanie nebezpečenstvám a praxe požadovaných bezpečnejších postupov, techník, procesov a pracoviska. 

Bezpečnosť na pracovisku je o predchádzaní úrazov a chorôb na pracovisku. Ide o ochranu majetku, zdravia a života zamestnancov pomocou zavedenia dôležitých ISO noriem a ďalších nevyhnutných pravidiel. Pomáha tiež znižovať náklady na stratený pracovný čas.

Prečo je bezpečnosť na pracovisku potrebná?

Pred analýzou rôznych aspektov bezpečnosti na pracovisku je potrebné poznať dôvody na zaistenie bezpečnosti. Vo všeobecnosti uprednostňujeme bezpečnosť na miestach, kde žijeme, bývame a navštevujeme, ale prečo nie aj tam, kde pracujeme?! Zavedenie a dodržiavanie noriem má predsa svoje opodstatnenie.

Predchádzate nehodám

Nehody sú dôsledkom nerozvážnosti a nezodpovednosti. Ak nedodržíme požadované bezpečnostné ISO 45001 normy, práca môže končiť zranením alebo dokonca ohrozením života a samotného výrobného procesu, čo samozrejme platí nielen v práci, ale aj doma.

Aby ste zostali zdraví a energickí - musíte mať aj zdravé stravovacie návyky, ktoré sú samy osebe ďalším bezpečnostným opatrením a dodávajú nám na prácu energiu.

Zabránite stratám na majetku a životoch

Hlavným účelom bezpečnostných opatrení v práci a osobnom živote je predchádzať nehodám a rizikám, ktoré niekedy vedú k vážnym stratám na životoch a majetku. Snažte sa preto nielen zaviesť, ale aj bezpečnostný systém aktívne používať. Je to jedna z tých najdôležitejších konkurenčných výhod. Zvyšujete ňou tiež efektivitu práce a zisky. 

Tak jej venujte náležitú pozornosť. 

Zdroj obrázka:Panchenko Vladimir/Shutterstock.com

(deed/PR)

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader