Tech / 28. júl 2022

Dobrý plán údržby? Najlepší spôsob, ako predĺžiť životnosť strojov a efektivitu výroby

Stroje, stavebná technika a výrobné zariadenia sú dlhodobým investičným majetkom s často vysokými obstarávacími nákladmi. To znamená, že údržba, kontroly a generálne opravy zariadení, systémov a objektov majú veľký ekonomický význam.

Pravidelná údržba zaisťuje, že zakúpené zariadenia budú spoľahlivo a bezchybne fungovať počas plánovanej životnosti a postarajú sa o vysokú efektivitu práce.

Prečo je plánovanie údržby dôležité?

Plánovanie údržby pomáha lepšie využiť životnosť a vyhnúť sa prestojom v dôsledku neplánovaných údržbárskych prác. Servisné prehliadky sú relevantné aj z ekonomického hľadiska.

Rutinná výmena opotrebovaných dielov za nové planétové prevodovky udržuje nízke náklady na opravy a zároveň zvyšuje celkovú dostupnosť systému. Pre prevádzkovú a dopravnú bezpečnosť strojov je nevyhnutná aj preventívna údržba.

Plány podporujú vašu spoločnosť pri kontrole a údržbe všetkých typov strojov a technických systémov. Plán údržby alebo servisný plán je nevyhnutným nástrojom, ktorý  vám umožní efektívne organizovať a monitorovať kontroly vo vašej spoločnosti .

Slúži ako pracovný príkaz, harmonogram a kontrolný zoznam pre špecialistov v oblasti servisu, stavby zariadení, výroby alebo elektro, ako aj pre všetkých zamestnancov, ktorí pracujú v údržbe a opravách. 

Ako súčasť stratégie údržby a opráv spoločnosti umožňujú plány údržby spoločnostiam plánovať a vykonávať potrebné procesy. Skracujú servisný čas a pomáhajú zabezpečiť správne vykonávanie kontrol a úloh.

Plány servisu a údržby tiež umožňujú rýchlu reakciu na chyby a pomáhajú zamestnancom pri dodatočnej montáži dôležitého lineárneho vedenia a iných podobných zariadení alebo zmene konfigurácií systému. 

Promptné vykonávanie práce bez výrazného narušenia procesov a funkcií spoločnosti

Plánovanie servisu a údržby sú základnými komponentmi pre bezproblémovú prevádzku. Znižujú sa rizikové prestoje a existuje rozsiahla dokumentácia pre potrebné práce, úlohy a opatrenia. Táto dokumentácia je dôležitá pre plánovanie potrebného personálu, potrebného času a obstarania potrebných náhradných dielov. Nastávajúce práce tak môžu byť vykonané promptne bez výrazného narušenia procesov a funkcií spoločnosti.

Okrem toho máte vždy aktuálny prehľad o nákladoch na údržbu v pravidelných intervaloch. Okamžite vidíte, keď sú náklady na údržbu stroja alebo systému mimo obvyklého rozsahu a máte možnosť reagovať pred blížiacim sa nárastom nákladov.

D/PR, Zdroj obrázka: iamlukyeee/Shutterstock.com

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader