Zaujímavosti / Tech / 09. november 2015

Festival vedeckých filmov bude tento rok venovaný „svetlu“

Festival vedeckých filmov po druhý raz privíta nadšencov vedecko-populárnych filmov. Po ich vzhliadnutí si záujemcovia môžu vypočuť festivalové prednášky, zúčastniť sa sprievodných podujatí či pozrieť si interaktívne inštalácie. Keďže je rok 2015 Medzinárodným rokom svetla, hlavnou témou tohto ročníka bude práve svetlo.

Hlavným ťahákom festivalu bude premietanie filmu Lights out, ktorý bol v roku 2014 nominovaný na Canadian Screen Awards, ako najlepší vedecký dokumentárny snímok. Jeho autorom je kanadský režisér Michael McNamara, ktorý bude hlavným hosťom festivalu. McNamara vedie v kanadskom Toronte spolu s Judy Holm spoločnosť Markham Street Films, z ktorej produkcie pochádza viacero úspešných filmov premietaných na takých festivaloch ako je Hot Docs, TIFF, South by Southwest alebo Sundance Festival.

Okrem toho sa návštevníci môžu tešiť aj na iné vedecko-populárne filmy. Medzi premietanými snímkami budú napríklad Lightening reloaded, Live in Hell, Death of the sun či Avatars de Lumiere. Pravidelne aktualizovaný program nájdete na webovej stránke festivalu. Súčasťou festivalu budú taktiež rôzne prednášky či panelové výstavy, ako napríklad výstava „Nanormální svět“, ktorá sa venuje nanotechnológiám, nanomateriálom a možnostiam ich využitia. Ďalšou bude výstava  „Otto Wichterle“, venovaná významnému českému vedcovi a vynálezcovi kontaktných šošoviek. Počas festivalu sa taktiež môžete tešiť na festivalový denník. Bude prinášať aktuálne správy z jednotlivých premietaní a festivalových dní, nájdete ho na webovej stránke festivalu.

Filmárske talenty – víťazi jednej z kategórií minuloročnej Súťaže amatérskych filmárov, ktorej témou bolo „Veda a technika – minulosť, prítomnosť a budúcnosť” 

Súčasťou Festivalu vedeckých filmov sú tento rok aj dve súťaže. Prvou je Súťaž amatérskych filmárov, v ktorej sa súťaží v troch kategóriách. Témou tohto ročníka je Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás. Druhou je Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike. Všetky informácie o uplynulom ročníku a jeho víťazoch nájdete na festivalovej stránke.

Víťazka súťaže o najlepšiu reportáž o vede a technike, Monika Hucáková z RTVS – FVF 2014

Hlavným cieľom Festivalu vedeckých filmov je upozorniť a priniesť divákom zaujímavé vedecko-populárne filmy a televízne relácie, ktoré stvárňujú vedu ako atraktívnu, dynamickú a neustále sa rozvíjajúcu oblasť, a tak ju priblížiť širokému a rôznorodému publiku. Festival vedeckých filmov chce predstaviť pútavé témy z oblasti prírodných, technických či humanitných vied a reagovať na aktuálny stav a najnovšie trendy doma a v zahraničí.

Festival sa bude konať od 9. do 13. novembra 2015 v Bratislave. Hlavné premietanie sa uskutoční v priestoroch Divadla Malá scéna STU. Novinkou tohto ročníka bude premietanie v UPeCe a KC Dunaj. V KC Dunaj sa môžu návštevníci tešiť aj na zaujímavú prednášku a workshop o laseroch.

Viac informácií o samotnom festivale, filmoch, súťažiach či festivalový program nájdete na webovej stránke www.fvf.cvtisr.sk

Organizátorom Festivalu vedeckých filmov je Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR. Festival sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. 

Zdroj: CVTI SR