Zaujímavosti / Zdravie / 08. marec 2014

Najzaujímavejšie fakty o snívaní

Niekedy sa zo snov budíme s úsmevom na tvári, inokedy sa strhneme uprostred noci dúfajúc, že to, čo sa práve stalo, bol naozaj len sen.

Niektorí ľudia veria, že sny nejakým spôsobom odrážajú skutočný svet a majú svoj význam, preto ich neberú na ľahkú váhu. Často ich vnímajú ako predpovedanie budúcnosti alebo určité varovanie, že sa stane napríklad niečo zlé.

Naše sny väčšinou bývajú len málo pravdepodobné a takmer neuskutočniteľné. Lietame, padáme, sme prenasledovaní alebo sa nemôžeme hýbať. Najskôr sme na jednom mieste, v priebehu sekundy na úplne inom, menia sa ľudia aj súvislosti a často sme z toho poriadne zmätení. Čudujete sa, prečo a ako ľudia vlastne snívajú? O niektorých z týchto faktov ste možno ani netušili.

Ak sa vám sníva o niekom cudzom, je pravdepodobné, že je to človek, ktorého ste v reálnom živote naozaj stretli. Náš mozog jednoducho nie je schopný vymyslieť si obrazy ľudí. Môže to byť tvár poštára, ktorého sme poznali ešte ako malé dieťa, alebo chlapec, do ktorého sme náhodou narazili na ulici.

Ľudia majú tendenciu veľké percento svojich snov zabudnúť. Podľa výskumníka J. Allana Hosona, najmenej 95% snov zabudneme hneď po prebudení. Prečo je ale tak ťažké zapamätať naše sny? Podľa názoru špecialistov, za „zabúdanie“ obsahu našich snov môžu obrovské zmeny v mozgovej aktivite, ktoré sa dejú počas snívania a to spôsobuje pri spracovávaní informácií a snahe uložiť ich zlyhanie. Navyše, ďalšie výskumy ukázali, že oblasť mozgu, ktorá má dôležitú rolu pri zapamätávaní si, zostáva počas celej doby spánku, v ktorej sa vyskytujú naše sny, neaktívna.

Sny u mužov a žien sa líšia. Existuje viacero rozdielov, pokiaľ ide o sny mužov  žien, pretože obsah závisí od našich skúseností a emócií. V jednej klinickej štúdii sa dokázalo, že v snoch mužov sa najčastejšie vyskytuje agresia a že sny žien zas trvajú dlhšie. Zatiaľ čo muži častejšie snívajú o mužoch, ženy snívajú o oboch pohlaviach približne rovnako.

Máme moc kontrolovať naše sny? Verte tomu alebo nie, ale niekedy naozaj môžete byť schopní kontrolovať svoje sny. Zvyčajne je to možné s lucídnymi snami alebo v prípadoch, keď ste si vedomí snívania, zatiaľ čo ste sa ešte úplne neprebrali. Keď máte tento druh snov, môžete kontrolovať jeho obsah a ovplyvňovať následné konanie v ňom. Vedci odhadujú, že najmenej polovica všetkých ľudí je schopných zapamätať si svoje lucidné sny, zatiaľ čo väčšinu tých klasických zabúdame.

Pre väčšinu snov sú typické negatívne pocity. Na základe výskumu, ktorému sa Calvis S. Hall venoval asi 40 rokov sa zistilo, že medzi najrôznejšími emóciami, ktoré ľudia počas spánku zažívajú prevláda úzkosť, ktorá bola dokonca častejšie prezentovaná ako šťastie, strach a radosť.

Zakaždým keď snívame, zostávame paralyzovaní. Počas fázy REM (jedna z počiatočných fáz snívania, sprevádzaná kmitavým pohybom očí – „rapid eye movement“), kedy dochádza k snívaniu, všetky vaše svaly, ktoré dokážete vedome ovládať, ostávajú ochrnuté. Stáva sa tak preto, aby ste nemohli vykonávať svoje sny navonok, zatiaľ čo spíte. Pokiaľ vaše motorické neuróny nie sú stimulované, telo nie je schopné sa pohybovať. V niektorých prípadoch sa dokonca táto paralýza môže tiež preniesť aj do bdelého stavu po dobu asi 10 minút, čo odborníci nazývajú spánkovou obrnou. Je dosť desivé prebudiť sa z hrozného sna a zistiť, že sa nemôžete ani len pohnúť. Lekári však tvrdia, že je to normálna fáza, ktorá trvá len pár minút, než sa vaše svaly opäť dostanú pod kontrolu.

Väčšina snov je univerzálna. Je síce pravda, že vaše sny sú výrazne ovplyvnené konkrétnymi osobnými skúsenosťami počas bdelého stavu, avšak výskumníci zistili, že niektoré témy v snoch sú bežné v rôznych kultúrach. Napríklad, ľudia z rôznych častí sveta tak isto snívajú o padaní, lietaní, o tom že sú napadnutí, alebo že ich niekto prenasleduje. Všetky tieto typické skúsenosti ako neschopnosť pohybovať sa či ocitnúť sa nahý na verejnosti sú univerzálne bez ohľadu na kultúru či prostredie.

Aj zvieratá môžu mať sny. Už ste niekedy videli spiaceho psa alebo mačku pohybovať nohami alebo vrtieť chvostíkom? Aj keď sa to nedá povedať s úplnou istotou, vedci tvrdia, že je viac ako možné, že aj zvieratá majú sny, pretože rovnako ako ľudia, aj oni prechádzajú rôznymi spánkovými fázami.

Niektoré sny sú čiernobiele. Okolo 80% snov je síce farebných, no malé percento jednotlivcov tvrdí, že ich sny sú čiernobiele. Zaujímavé je aj to, že ľudia, ktorí boli hneď po prebudení požiadaní, aby zo vzoriek vybrali farbu, ktorá zodpovedá tým v ich sne, vybrali najčastejšie mäkké pastelové farby.

Každý má svoje sny. Bez ohľadu na vek, pohlavie či rasu, všetci ľudia počas spánku snívajú. Možno si ich po prebudení nepamätajú a majú pocit, že sa im celú noc nič neprisnilo, to však neznamená, že celú noc nemohli lietať ako vták, padať do nekonečnej priepasti, alebo že neutekali pred trojhlavým drakom.

Monika Budayová / top10panel.com / wiki

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader