Zaujímavosti / 26. október 2018

Riešenie sporov pôjde teraz omnoho lepšie a my vieme, prečo?

Z bežného hľadiska má konflikt negatívny význam, je spojený s agresiou, hlbokými emóciami, spormi, hrozbami, nepriateľstvom a inými prejavmi. Existuje názor, že konflikt je vždy nežiaduci, a ak je to možné, treba sa mu vyhnúť, a ak náhodou vznikne, mal by byť okamžite vyriešený.

Moderné psychologické názory sa ale na konflikt pozerajú nielen negatívnym, no aj pozitívnym spôsobom. Niekedy to môže byť metóda rozvíjania organizácie, skupiny a jednotlivca, zdôrazňujúc pozitívne aspekty spojené s vývojom a subjektívnym chápaním životných situácií v protichodných konfliktných situáciách. Laicky povedané, trénujete svoje schopnosti v krízových situáciách.

Podstatná zložka konfliktu je jeho správne riešenie

Konflikt sa ale najčastejšie považuje za súťaž v uspokojovaní záujmov. Môže byť tiež považovaný za stav prevratov, dezorganizáciu vo vzťahu k predchádzajúcemu vývoju a následne ako generátor nových štruktúr. Mnohí odborníci ho definujú  ako interakciu dvoch objektov s nezlučiteľnými cieľmi a spôsobmi na dosiahnutie týchto cieľov.

Takýmito objektmi môžu byť ľudia, oddelené skupiny, triedy, sociálne inštitúcie a iné spolky. Podstatnou zložkou konfliktu ale je, aby sa vedel riešiť. Možností, ako to dosiahnuť je niekoľko. Aby ste sa však vyhli zbytočným komplikáciám a možno v niektorých prípadoch aj zbytočne vynaloženým finančným nákladom, vyskúšajte riešenie sporov inak.

Skúste to s pomocou mediátora

Mediácia je overený a úspešný postup na riešenie konfliktov, ktoré sa dajú vyhodnotiť bez potrebného zásahu zákona v podobe súdnej moci. Je to oveľa lacnejšia a menej stresujúca metóda na úspešné vyriešenie konfliktu v prospech oboch strán.

Je dobrovoľná a nikto vás k nej nemôže donútiť, ale vo vlastnom záujme je to pre vás oveľa lepšia možnosť, ako sa niekoľko mesiacov a rokov zbytočne ťahať po súdoch, ktoré aj tak nemusia rozhodnúť vo váš prospech.

Jednou z dobre fungujúcich metód poradenstva pre zamestnávateľa je často nevyhnutná PZS – pracovná zdravotná služba. Aj tá vám v niektorých situáciách môže pomôcť vyhnúť sa prípadným konfliktom, veľmi podobne, ako spomínaná mediácia.

Tieto dve veci by ste pre lepšiu istotu a bezpečnosť vo firme mali preto vedieť úspešne aplikovať aj do praxe. A rovnako tak sa aj v osobnom živote vedieť zmieriť s tým, že jeden názor na danú vec, nemusí byť až tak celkom a vždy správny. 

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader