Slovensko / 01. január 1970

Bratislavský mestský podnik OLO plánuje v novom roku pokračovať v stabilizácií

        
        
        
          
        
        
          

Fotogaléria: Linda Golejová

V krátkodobom horizonte plánujeme zvýšiť aktivity spoločnosti v rámci prevádzkovania a zriaďovania zberných dvorov v spolupráci s hlavným mestom Bratislava, zvýšiť efektivitu zariadení pre energetické využitie odpadu (ZEVO) i zvozu odpadu, pokračovať v prípravných prácach s cieľom zvýšenia kapacity ZEVO, zintenzívniť svoje pôsobenie v oblasti obehovej ekonomiky a opätovného použitia budovaním re-use centier,“ informovalo OLO. Spoločnosť taktiež plánuje urobiť zmeny, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia. „Momentálne je zariadenie na čistenie spalín v ZEVO schopné znížiť emisné limity na požadovanú úroveň, čo sa týka zmenených emisných limitov k decembru 2023, konkrétne síry, chlóru a fluóru. Zníženie emisného limitu NOx budeme v horizonte dvoch rokov testovať na stávajúcom zariadení, v prípade problémov spojených s dosiahnutím emisného limitu NOx a NH3 budeme musieť pristúpiť k technologickým úpravám v dávkovaní čpavkovej vody do spaľovacej komory, prípadne zvážiť zmenu SNCR na SCR. V blízkej budúcnosti plánujeme rekonštrukciu technológie ZEVO s cieľom predĺžiť jej životnosť a zvýšiť kapacitu vybudovaním tretieho kotla,“ dodala Golejová.

Zdroj: Webnoviny.sk - Bratislavský mestský podnik OLO plánuje v novom roku pokračovať v stabilizácií © SITA Všetky práva vyhradené.