Ekonomika / 31. január 2018

Najvyšší súd definitívne zastavil ťažbu uránu v lokalite Čermeľ – Jahodná

        
        
        
          
        
        
        KOŠICE 31. januára (WebNoviny.sk) – V lokalite Čermeľ – Jahodná sa urán ťažiť nebude. Najvyšší súd (NS) SR definitívne rozhodol o nepredĺžení platnosti geologického prieskumu uránu v prímestskej rekreačnej lokalite Jahodná pri Košiciach.

Ako v stredu informovala Alexandra Važanová z kancelárie NS SR, ukončil tak súdne konanie a potvrdil zákonnosť rozhodnutia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

„V dlhoročnom spore v súvislosti s ťažbou uránu dal bodku až Najvyšší súd Slovenskej republiky. Senát správneho kolégia najvyššieho súdu definitívne rozhodol o nepredĺžení platnosti vyhľadávacieho a podrobného ložiskového geologického prieskumu uránu a ďalších rádioaktívnych nerastov v lokalite pri Košiciach, Čermeľ – Jahodná,“ uviedla Važanová.

Súd dal za pravdu dotknutým občanom

Dodala, že najvyšší súd sa pri rozsudku oprel najmä o fakt, že spoločnosť nijako nepreukázala, že doteraz stanovená desaťročná lehota objektívne nepostačovala na ukončenie geologického prieskumu. Zároveň spoločnosť nepreukázala ani objektívnu nevyhnutnosť na ďalšie predĺženie. V predmetnej veci najvyšší súd rozhodol 8. novembra 2017. Proti tomuto rozsudku nie je prípustný opravný prostriedok. „Rozsudok najvyššieho súdu, ktorým zamietol žalobu Ludoviky Energy proti rozhodnutiu MŽP nepredĺžiť prieskumné územie (PÚ) Čermeľ - Jahodná na urán-molybdénové rudy do roku 2025, je nepochybne pozitívnou správou pre životné prostredie a zdravie občanov Košíc a ďalších okolitých obcí. Teší nás, že súd dal za pravdu dotknutým občanom a nie špekulantskej uránovej firme,“ reagoval aktivista a ochranár Ladislav Rovinský, ktorý sa tejto problematike venuje roky.

Štyri súdne spory

Rovinský upozornil, že ide len o rozhodnutie v jednom zo štyroch súdnych sporov, ktoré aktuálne vedie Ludovika Energy proti MŽP. „Ďalšie tri, o ktorých vieme, sa týkajú prieskumného územia (PÚ) Kamenné (vzácne zeminy), PÚ Spišská Nová Ves (urán) a PÚ Spišská Nová Ves (vzácne zeminy). V nich podľa našich informácií ešte nebolo rozhodnuté. Zároveň nanovo prebieha na MŽP konanie o návrhu na určenie nového PÚ Kamenné (nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy), kde navrhovateľom je znovu Ludovika Energy,“ povedal Rovinský. Vysvetlil, že PÚ Kamenné sa nachádza v tej istej oblasti ako PÚ Čermeľ - Jahodná a zahŕňa celú plochu chráneného ložiskového územia urán-molybdénových rúd na Jahodnej. Ako uviedol Rovinský, upozorniť tiež treba na fakt, že keď Ludovika Energy neuspela na slovenských súdoch, môže sa pokúsiť obrátiť na medzinárodné súdy. „V tejto súvislosti opakovane pripomíname prebiehajúcu ratifikáciu Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) EÚ a Kanady, ktorej text obsahuje vážnu chybu v časti výhrad Slovenskej republiky, potenciálne zneužiteľnú kanadskými banskými firmami. Pripomíname tiež výzvu poslancom NR SR, ktorej cieľom je uvedenú chybu v dohode CETA napraviť. Snahy Ludoviky Energy o dosiahnutie ťažby uránu na Jahodnej naďalej pokračujú, a preto musí pokračovať aj úsilie občanov tomu zabrániť,“ zdôraznil Rovinský.

Povolenie skončilo v roku 2015

Spoločnosť Ludovika Energy vykonávala geologický prieskum v lokalite Jahodná – Čermeľ od roku 2005. Proti aktivitám spoločnosti Ludovika Energy a jej zámeru ťažiť v košickej prímestskej rekreačnej oblasti sa v roku 2005 zdvihla vlna občianskych protestov. Platnosť doterajšieho povolenia na prieskumné práce pre spoločnosť Ludovika sa skončila v apríli 2015. Prvé povolenie dostala spoločnosť Ludovika Energy na prieskum uránovo-molybdénových rúd v roku 2005, platnosť povolenia sa skončila v roku 2009 a následne spoločnosť žiadala dvakrát o predĺženie prieskumných prác. Po roku 2015 žiadala ministerstvo životného prostredia o predĺženie lehoty prieskumu o ďalších desať rokov, teda až do roku 2025. V tom jej však ministerstvo nevyhovelo. Od samého začiatku aktivisti a široká verejnosť boli proti prieskumu. Protestná kampaň, ktorá trvala prakticky od roku 2005 až doposiaľ vyvrcholila petíciou proti prieskumu a ťažbe ložiska uránu na Jahodnej, ktorú popísalo okolo 100-tisíc ľudí a 40 samospráv. Proti zámeru boli okrem iných aj Košický samosprávny kraj, mesto Košice, viaceré mestské časti a obce, ktorých zastupiteľstva prijali uznesenie o odmietnutí týchto zámerov.

Zdroj: Webnoviny.sk - Najvyšší súd definitívne zastavil ťažbu uránu v lokalite Čermeľ – Jahodná © SITA Všetky práva vyhradené.