Správy / 03. október 2017

Pomôžme spoločne deťom! IKEA opäť podporí neziskové organizácie

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 3. októbra 2017 (WBN/PR) - IKEA Bratislava spustila 1. októbra 2017 nominačnú fázu projektu Spolu s vami, ktorého cieľom je pomáhať deťom. IKEA poskytne piatim neziskovým organizáciám podporu vo forme bytového zariadenia v celkovej hodnote 21 000 eur. Jedna z organizácií navyše získa 2 000 eur v hotovosti. Pracovníci IKEA vyberú päť neziskových organizácií, za ktoré budú členovia IKEA FAMILY následne hlasovať, a tak určia ich poradie a od toho sa odvíjajúcu hodnotu výhry. Navyše na webovej stránke projektu budú mať ľudia možnosť prihlásiť sa a ponúknuť organizáciám svoju dobrovoľnícku pomoc.

O projekte

IKEA opäť podporí päť neziskových organizácií, ktorých projekt je zameraný na zlepšenie podmienok detí. Minulý rok sa do projektu Spolu s vami prihlásili neziskové organizácie z celého Slovenska. Z piatich vybraných organizácií, ktoré sme podporili, nakoniec najviac hlasov získala n.o. Raná starostlivosť. Do realizácie jednotlivých projektov sa zapojilo až 70 pracovníkov IKEA, ktorí spolu zmontovali viac ako 3 000 kusov nábytku a pomohli tak deťom zlepšiť a skrášliť ich prostredie.

Nominácie

Od 1. do 30. októbra 2017 môžu členovia IKEA FAMILY na stránke www.spolusvami.sk nominovať neziskové organizácie pomáhajúce deťom, ktoré by chceli podporiť. Pracovníci IKEA následne vyberú päť najlepších projektov nominovaných organizácií.

Hlasovanie

Vo februári 2018 môžu členovia IKEA FAMILY hlasovať za päť vybraných organizácií, a tak určia ich poradie a od toho sa odvíjajúcu hodnotu výhry. IKEA im poskytne podporu vo forme bytového zariadenia v celkovej hodnote 21 000 eur. Jedna z organizácií navyše získa finančnú podporu vo výške 2 000 eur.

Dobrovoľníci

Možnosť ponúknuť organizáciám svoju pomoc bude mať aj verejnosť, keďže do projektu sa môže zapojiť každý. Minulý rok sa prihlásilo 22 dobrovoľníkov. Dobrovoľníci budú môcť ponúknuť svoju pomoc v podobe dobrovoľníckej práce alebo finančnej podpory, a tak zlepšiť život detí. Prihlásiť sa môžu na webovej stránke projektu Spolu s vami od februára 2018. Podrobné informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke www.spolusvami.sk.

O IKEA

IKEA je spoločnosť so švédskymi koreňmi ponúkajúca bytové zariadenie. V roku 1943 ju založil Ingvar Kamprad. Našou víziou je „vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí‟. Obchodnou myšlienkou je ponúkať široký sortiment funkčného bytového zariadenia s dobrým dizajnom za také nízke ceny, aby si ho mohlo dovoliť čo najviac ľudí. IKEA má celkove 400 obchodných domov v 49 štátoch/oblastiach, z ktorých 44 obchodných domov vlastnia a prevádzkujú držitelia licencie mimo IKEA Group. Obchodné domy IKEA Group ročne privíta 776 miliónov návštevníkov. Viac informácií nájdete na www.IKEA.sk. Viac informácií vám poskytne: Zuzana Blažečková Janove, Jana Hrubcová IKEA Bratislava, s. r. o. +421 2 48 226 102 zuzana.janove@IKEA.com jana.hrubcova@IKEA.com www.IKEA.sk http://www.facebook.com/IKEABratislava http://www.youtube.com/user/IKEABratislava http://www.pinterest.com/ikeabratislava/

Zdroj: Webnoviny.sk - Pomôžme spoločne deťom! IKEA opäť podporí neziskové organizácie © SITA Všetky práva vyhradené.