Slovensko / 22. január 2018

Preukaz odbornej spôsobilosti by mohli absolventi získať ľahšie, SaS žiada výnimku zo zákona

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) - Udeliť výnimku z povinnosti absolvovať odbornú prípravu a vykonať skúšku odbornej spôsobilosti v prípade záujmu o obnovenie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti navrhujú poslanci Národnej rady z SaS.

Výnimka pre absolventov

Na nadchádzajúcu schôdzu parlamentu predkladajú poslanci Ľubomír Galko, Jozef Rajtár a Milan Laurenčík návrh novely zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Cieľom návrhu zákona o súkromnej bezpečnosti je zakotviť výnimku tým držiteľom preukazov, ktorí zároveň spĺňajú podmienku vzdelania a vykonanej praxe. „ Vyššie uvedená výnimka sa týka absolventov študijných odborov v oblasti bezpečnostných služieb, absolventov vysokoškolského vzdelania druhého stupňa alebo špecializovaného policajného vzdelania, ktorí zároveň spĺňajú podmienku bezpečnostnej praxe v ozbrojenom bezpečnostnom zbore v trvaní najmenej päť rokov," uvádzajú predkladatelia v dôvodovej správe.

Nový preukaz = nová skúška

V súčasnosti je podľa nich problematika obnovy platnosti preukazu odbornej spôsobilosti legislatívne nastavená tak, že ak platnosť preukazu zanikne uplynutím doby, na ktorú bol vydaný, na vydanie nového preukazu je nutné absolvovať odbornú prípravu a úspešne vykonať skúšku. „Preto sa navrhuje upraviť, aby odbornú prípravu a skúšku nebolo potrebné absolvovať, ak sú kumulatívne splnené podmienky podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a zároveň ak držiteľ preukazu požiada o vydanie nového preukazu najmenej jeden mesiac pred uplynutím doby platnosti starého preukazu," dodávajú s tým, že k žiadosti bude treba priložiť doklady o získanom vzdelaní a o dĺžke trvania praxe.

Zdroj: Webnoviny.sk - Preukaz odbornej spôsobilosti by mohli absolventi získať ľahšie, SaS žiada výnimku zo zákona © SITA Všetky práva vyhradené.