Slovensko / 17. november 2023

Programovému vyhláseniu vlády chýba konkretizácia, časové ukotvenie a uvedenie zdrojov

        
        
        
          
        
        
        17.11.2023 (SITA.sk) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) je podľa sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) materiálom o hlavných smeroch pôsobenia vlády, bez bližšej konkretizácie, časového ukotvenia a bez uvedenia zdrojov pri dosahovaní cieľov, pre ktoré je nutné vysoké finančné krytie.

Súdnictvo podporí zámery vlády

Ako iniciatíva ZOJ informovala, súdnictvo podporí zámery vlády na skvalitnenie legislatívy v súlade s európskymi štandardmi, zefektívnenie informačných technológií, využitie konceptov umelej inteligencie a skvalitnenie právnického vzdelávania. Ich naplnenie však podľa ZOJ závisí od zabezpečenia dostatočných finančných zdrojov, čo je v momentálnej ekonomickej situácii neisté. Podľa ZOJ vláda nekonkretizovala časť programového vyhlásenia o prevencii proti korupcii. „Eliminácia korupcie je kľúčová pre riadne fungovanie právneho štátu a vyžaduje si celospoločenskú súčinnosť a podporu. Bez poznania bližšieho obsahu jednotlivých nástrojov prevencie proti korupcii a konkretizovania spôsobu ich realizácie, však nie je možné vyhodnotiť mieru pravdepodobnosti ich skutočného naplnenia v praxi," konštatuje ZOJ s tým, že nejasný je aj zámer prehodnotiť fungovanie Úradu pre správu zaisteného majetku a právnu úpravu trestu prepadnutia majetku s cieľom odstrániť systémové nedostatky.

Zníženie trestov odňatia slobody

„Práve zaistenie majetku je významným nástrojom pre postihovanie korupčnej trestnej činnosti a jeho zredukovanie môže významne oslabiť protikorupčné opatrenia," dodala iniciatíva ZOJ. ZOJ reaguje aj na zámer vlády znížiť sadzby trestu odňatia slobody na úroveň vyspelých štátov. Podľa ZOJ je to akceptovateľné len do tej miery, pokiaľ zníženie trestných sadzieb bude zodpovedať európskym štandardom za porovnateľné trestné činy. Jedným z dôvodov týchto zmien je podľa vlády aj preplnenosť väzníc.

Naplnenosť väzníc nie je právoplatným dôvodom

„Preplnenosť väzníc však nemôže byť dôvodom, aby neboli ukladané tresty odňatia slobody v prípadoch, keď si to nebezpečnosť trestného konania obvinených osôb vyžaduje, a keď alternatívny trest nemôže dostatočne splniť preventívny a represívny účel primeraného trestu," uviedla sudcovská iniciatíva a dodala, že humanizácia väzníc nemôže mať vplyv na rozhodovanie sudcov o treste. Zámer vlády zrušiť alebo zmeniť skutkovú podstatu trestného činu ohýbania práva ZOJ podporuje. Vláda vyjadrila v PVV aj zámer prehodnotiť súdnu mapu, ktorá sa aktuálne implementuje. Podľa ZOJ by zásahy do procesu mali byť realizované v rámci limitov nevyhnutných pre čerpanie finančných prostriedkov z plánu obnovy, a to len tam, kde existujú optimálnejšie riešenia pre dostupnosť súdov a zlepšenie efektívnosti súdneho konania.

Zdroj: SITA.sk - Programovému vyhláseniu vlády chýba konkretizácia, časové ukotvenie a uvedenie zdrojov © SITA Všetky práva vyhradené.