Ekonomika / 09. november 2023

Slovenskému exportu pomáha najmä vývoz automobilov, patrí do najobchodovanejšej triedy zahraničného obchodu

        
        
        
          
        
        
        9.11.2023 (SITA.sk) - Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v septembri vyviezol tovar za 9,1 mld. eur pri medziročnom poklese o 0,6 %. Export tak podľa Štatistického úradu SR zaznamenal mierny pokles prvýkrát po ôsmich mesiacoch.

Väčšiemu prepadu zabránil najmä vývoz automobilov. Dovoz tovaru bol taktiež nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď dosiahol 8,7 mld. eur.

Medziročný nárast majú len dve triedy

Tempo poklesu sa postupne zväčšuje na aktuálnych 8,7 %, čo ovplyvňuje najmä zníženie hodnoty dovozu zemného plynu a elektrickej energie na Slovensko. Aj napriek medziročnému zníženiu hodnoty vývozu ostala bilancia naďalej kladná, a to už ôsmykrát po sebe. Saldo zahraničného obchodu bolo v septembri aktívne, teda v objeme 333,7 mil. eur. To bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o takmer 772 mil. eur. Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný nárast len dve z nich. Podstatný vplyv na vývoj celého exportu mala však len jedna.

Nárast deviaty mesiac po sebe

Tou je najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 9,3 %. Medziročný nárast v tejto triede pokračuje už deviaty mesiac po sebe. V štruktúre dovozu vykázali z desiatich tried medziročný nárast tri. Pokles celkového dovozu ovplyvnilo aj v septembri najmä zníženie hodnoty dovozu v triede minerálne palivá, kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o takmer 42 %. Ešte výraznejšiemu poklesu celkového dovozu zabránil vyšší dovoz triedy stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Hodnota v tejto triede bola medziročne vyššia o 3,1 %.

Zdroj: SITA.sk - Slovenskému exportu pomáha najmä vývoz automobilov, patrí do najobchodovanejšej triedy zahraničného obchodu © SITA Všetky práva vyhradené.