Slovensko / 23. január 2018

Ústavnoprávny výbor chce mať lepšiu predstavu o situácii, ich rokovanie prebehne vo väznici

        
        
        
          
        
        
        BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) - Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky budú v utorok rokovať vo väznici. Na programe rokovania, ktoré sa začína o 8:30 v priestoroch Národnej rady SR, majú viaceré poslanecké aj vládne návrhy zákonov, ktoré poslanci NR SR prerokujú na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu.

Medzi nimi sú aj vládne návrhy z dielne ministerstva spravodlivosti a tiež novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Preto sa poslanci presunú o 14:00 do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Ako povedal pre agentúru SITA predseda výboru Róbert Madej, výjazdové rokovanie zvolili, aby mali lepšiu predstavu o súčasnej situácii.

 "Vzhľadom na úsporu času a efektivitu sme sa rozhodli, že časť rokovania bude vo forme výjazdového rokovania. Budeme prerokovávať body, ktoré súvisia s justíciou a väzenstvom. Rozhodli sme sa tak z toho dôvodu, aby sme sa aj vlastnými očami oboznámili so situáciou vo väzenstve a mohli podrobne rokovať o týchto veciach," povedal Madej.

Znalci, prekladatelia a tlmočníci

Predmetom rokovania členov výboru v priestoroch ústavu budú zmeny týkajúce sa znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktoré majú pomôcť pri výkone ich činnosti, ale zároveň zvyšujú verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči nim. Návrh novely zákona koncom minulého roka posunuli poslanci do druhého čítania. Pre súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo ďalšie orgány verejnej moci, ktoré využívajú služby znalcov, tlmočníkov či prekladateľov, novela zavádza novú informačnú povinnosť. V prípade podozrenia, že znalec, tlmočník alebo prekladateľ bezdôvodne odmietol vykonať činnosť, spôsobil prieťahy alebo odborne pochybil, budú povinné o tom informovať ministerstvo spravodlivosti. Zavedenie takejto povinnosti môže prispieť k tomu, aby rezort získaval potrebné informácie o pochybeniach znalcov, tlmočníkov či prekladateľov a mohol tak okamžite konať. Rozhodnutia ministerstva o potrestaní znalca, tlmočníka či prekladateľa ako aj informácie o uložení sankcie budú zverejňované na webe ministerstva.

Právo kontroly ministerstva spravodlivosti

Rovnako výbor v utorok prerokuje aj návrh novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Minister spravodlivosti a ním poverené osoby budú mať zo zákona právo kontroly vo vzťahu k Zboru väzenskej a justičnej stráže. Návrh poslanci prerokujú na riadnej schôdzi parlamentu v druhom čítaní. V súčasnosti je zbor podriadený ministrovi spravodlivosti, ktorý má menovaciu a odvolaciu právomoc vo vzťahu ku generálnemu riaditeľovi zboru. Minister taktiež do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva aj námestníkov generálneho riaditeľa a ostatných príslušníkov zboru v jeho priamej riadiacej pôsobnosti. Okrem toho podľa platnej legislatívy minister riadi zbor, avšak absentuje ustanovenie upravujúce vykonávanie kontroly vo vzťahu k zboru, uvádza sa v schválenej novele.

Zákaz dronov vo vzdušnom priestore

Ďalšou oblasťou, ktorú chce novelou rezort zmeniť, je podávanie sťažností. Súčasná právna úprava je príliš formalistická a nezabezpečuje v zákone prezentovanú ochranu práv a právom chránené záujmy obvinených a odsúdených osôb, tvrdí ministerstvo. Novelou dopĺňajú ustanovenia viažuce sa k osobnej prehliadke obvinených a odsúdených a taktiež osôb v objektoch chránených Zborom väzenskej a justičnej stráže, ale napríklad aj odnímanie zakázaných vecí. Rezort spravodlivosti do novely zaradil aj ustanovenie, ktorým sa zakazuje použitie bezpilotných prostriedkov bez súhlasu zboru vo vzdušnom priestore nad objektami chránenými zborom. Ako sa vysvetľuje v novele, ide o preventívne ustanovenie a reaguje na súčasnú situáciu v oblasti vývoja moderných technológií, medzi ktoré možno zaradiť aj rôzne bezpilotné prostriedky spôsobilé letu a súčasného zaznamenávania zvuku a obrazu. Dopoludnia sa budú členovia výboru zaoberať aj návrhmi z rezortu dopravy, ministerstva vnútra, pôdohospodárstva, životného prostredia, zdravotníctva, hospodárstva aj z dielne rezortu práce. Spolu by mali prerokovať 27 bodov programu.

Zdroj: Webnoviny.sk - Ústavnoprávny výbor chce mať lepšiu predstavu o situácii, ich rokovanie prebehne vo väznici © SITA Všetky práva vyhradené.