Zdravie / 28. júl 2018

Zamestnávateľ má počas horúcich letných dní vytvoriť dobré podmienky na pracovisku

        
        
        
          
        
        
        KOŠICE 29. júla (WebNoviny.sk) – V čase zvýšenej záťaže teplom počas mimoriadne teplých dní letného obdobia musí zamestnávateľ zabezpečiť opatrenia zohľadňujúce špecifické podmienky jednotlivých pracovísk.

Ako uviedla riaditeľka odboru inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce Miroslava Skičková, vysoké teploty na pracovisku a neprispôsobenie podmienok pre zamestnancov môže viesť napríklad k ich únave, k zhoršeniu pozornosti, prípadne k výraznému zníženiu výkonnosti zamestnanca v práci, čo má v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na zamestnávateľa. Nevhodné podmienky môžu mať dopad aj na úroveň bezpečnosti práce.

Dostatok pitnej vody

Zamestnávateľ môže v prípade prác vykonávaných vo vnútri objektov realizovať niektoré z technických opatrení, ktoré zabránia prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná prevádzok a administratívnych priestorov. Môže tak urobiť napríklad použitím žalúzií alebo roliet, vhodné je tiež zabezpečiť klimatizáciu, prípadne zabezpečiť zvýšenie cirkulácie vzduchu vetraním, alebo ventilátormi,“ vysvetlila Skičková. Vo všeobecnosti platí, že ak na pracovisku, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca, nemožno zabezpečiť optimálne, alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ musí vykonať ochranné a preventívne opatrenia zamerané na ochranu zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmernej horúčavy. Môžu to byť napríklad úprava času práce, posun začiatku pracovnej zmeny na skoršie ranné hodiny, rotácia/striedanie zamestnancov, zaraďovanie bezpečnostných prestávok v práci, pitný režim, klimatizácia/nútené vetranie a pod.

Riziko ochorenia z dôvodu používania klimatizácie

Samozrejmosťou musí byť aj dostupnosť a dostatok pitnej vody na mieste výkonu práce pre zamestnancov, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady. Nápoje musia byť zdravotne neškodné a mali by obsahovať čo najmenej cukru (do 6 percent), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje nesmú obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože ten zvyšuje metabolizmus, a tým aj produkciu tepla v organizme. Novým rizikom je aj ochorenie zamestnancov z dôvodu používania klimatizácie. Priame vystavenie chladnému vzduchu, respektíve náhle zmeny teploty pri prechode z klimatizovaných priestorov do teplého prostredia môžu rovnako spôsobiť zdravotné problémy. Medzi zvlášť ohrozenú skupinu zamestnancov patria tí, ktorí vykonávajú prácu vo vonkajšom prostredí. Sú to zamestnanci v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve. Podmienky práce na staveniskách sú legislatívne upravené - požiadavky na oddychové priestory, zariadenia na osobnú hygienu, na sprchy a umývadlá a podobne.

Dôležité je všímať si spolupracovníkov

Na druhej strane je však zamestnávateľ povinný chrániť aj zamestnancov pracujúcich na poliach, kde niekedy nie je možnosť sa ukryť pred slnkom v tieni stromov, krov. V tomto prípade by mal zamestnávateľ zabezpečiť slnečníky, jednoduché altánky ako ochrana voči slnku a teplu, respektíve by mal prijať vhodné organizačné opatrenia, medzi ktoré patrí začiatok práce v skorších ranných hodinách. Na zabezpečenie práceschopnosti zamestnancov by mal zabezpečiť prísun vhodných nápojov, najlepšie takých, ktoré by dopĺňali vypotené minerály a znižovali by tak únavu zamestnancov. Zamestnanci by mali nosiť vhodný odev a okuliare na ochranu pred slnečnými lúčmi. Mali by byť tiež informovaní o príznakoch úpalu a prehriatia organizmu a v súvislosti s tým, by mali byť informovaní o poskytnutí prvej pomoci. Dôležité je, aby si všímali svojich spolupracovníkov, ktorí by vzhľadom na malátnosť, nadmernú únavu nemuseli včas zareagovať a mohlo by dôjsť ku kolapsu, pracovnému úrazu a inému ochoreniu súvisiacemu s prácou. Dohľad nad dodržiavaním vhodných podmienok na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty je v kompetencii orgánu na ochranu zdravia. Na pracoviskách tieto podmienky kontrolujú predovšetkým príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Zdroj: Webnoviny.sk - Zamestnávateľ má počas horúcich letných dní vytvoriť dobré podmienky na pracovisku © SITA Všetky práva vyhradené.