Aktuálne správy / 24. apríl 2018

Zdravotné poistenie v Taiwane

        
        
        
          
        
        
        Taipei City 24. apríla 2018 (WBN/PR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už roky apeluje na svojich členov v otázke zavedenia všeobecného zdravotného poistenia pre všetkých do roku 2030. Aj napriek tomu, že Taiwan nie je členom WHO, ponúka všetkým svojim 23 miliónom obyvateľov univerzálne zdravotné poistenie od roku 1995, kedy bol spustený program Národného zdravotného poistenia (NHI).

Dĺžka života sa tak predĺžila na úroveň, ktorá je bežná v kľúčových členských krajinách OECD, kde priemerná dĺžka života u žien je 83,4 rokov a u mužov 76,8 rokov. Pričom náklady na zdravotníctvo sú na Taiwane oveľa nižšie ako vo vysoko rozvinutých krajinách v Európe a Severnej Amerike.

V dnešnom globalizovanom svete je nemožné, aby jednotlivé krajiny čelili výzvam v oblasti zdravotníctva osamotené. Jedine prostredníctvom interdisciplinárnej a medzinárodnej spolupráce môžeme vybudovať globálny zdravotnícky systém, ktorý bude dôsledne a efektívne spĺňať potreby obyvateľov tohto sveta v oblasti zdravotníctva a ktorému sa podarí splniť hlavný cieľ WHO – zdravie pre všetkých.

„Taiwan má konštruktívnu úlohu vo formovaní stabilnej zdravotníckej siete a najlepší spôsob ako sa podeliť o naše skúsenosti s ostatnými krajinami je účasť na Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA) a v organizácii WHO,” uviedol Dr. Chen Shih-Chung, minister zdravotníctva Taiwanu.

„Je poľutovaniahodné, že politické obštrukcie viedli k tomu, aby Taiwan nebol pozvaný na 70. zasadnutie WHA ako pozorovateľ. Svetová zdravotnícka organizácia nielenže nedodržala svoju ústavu, ale ignorovala aj výzvy na začlenenie Taiwanu, ktoré prichádzali od mnohých národov a medzinárodných medicínskych skupín po celom svete. Aj napriek tomu však Taiwan naďalej vyvíja úsilie v pomoci prevencie regionálnych a globálnych ochorení a pomáha iným krajinám v prekonávaní ich výziev v oblasti zdravotníctva,” doplnil Chen.

„Taiwan sa snaží o účasť na 71. zasadnutí WHA tento rok, aby mohol realizovať víziu WHO, ktorou je hladko fungujúca sieť prevencie ochorení ako aj cieľ OSN o udržateľnom rozvoji, ktorý má zabezpečiť zdravé životy a blahobyt pre všetky vekové kategórie do roku 2030,” oznámil minister zdravotníctva.

Dr. Chen taktiež povedal: „Preto apelujeme na organizáciu WHO a na s ňou spojené organizácie, aby uznali dlhodobý prínos Taiwanu v oblasti celosvetovej propagácie ľudského zdravia a aby uznali dôležitosť a oprávnenosť Taiwanu ako pozorovateľa na tohtoročnom zasadaní WHA.” 
        

Zdroj: Webnoviny.sk - Zdravotné poistenie v Taiwane © SITA Všetky práva vyhradené.