Tech / 18. august 2021

Ako bezpečne zlikvidovať azbest?

Azbest je zdraviu škodlivý materiál, preto sa v posledných rokoch pristupuje k jeho likvidácii a náhrade výrobkov z neho inými materiálmi.

Typický príklad kedy sa azbest likviduje je azbestová strecha. V minulosti keď sa nevedelo o niektorých vlastnostiach azbestu sa tento používal ako krytina na domoch. Okrem nežiadúcich vlastností má totiž to azbest aj viacero veľmi dobrých vlastností ktoré ho predurčovali na použitie vo viacerých prípadoch. V prípade použitia na strechách sa využívala hlavne jeho nehorľavosť.

Pri takejto streche Vám nehrozil požiar strechy ako sa to stávalo napríklad pri klasických šindľových strechách. A prečo vlastne pristupujeme k likvidácii azbestu? Hlavný dôvod je jeho negatívny vplyv na ľudské zdravie. Samotný azbest škodlivý nie je, ale pri manipulácii s ním dochádza k uvoľňovaniu mikro čiastočiek a tieto sú pri vdýchnutí karcinogénne. Z tohto dôvodu môže likvidáciu azbestu vykonávať iba firma s potrebnými povoleniami od štátnych orgánov.

Ďalším typickým príkladom kde sa výrobky z azbestu v minulosti využívali sú stupačky v bytových domoch. Tu sa azbestové rúry používali najčastejšie na odpadové rúry. Tu rovnako môže pri manipulácii dôjsť k poškodeniu zdravia, a preto je rovnako nevyhnutné volať na likvidáciu azbestových stupačiek profesionálnu firmu ktorá sa touto činnosťou zaoberá.

V prípade použitia azbestu pri odpadových rúrach sa cenila chemická stálosť azbestu a jeho odolnosť voči rôznym látkam ktoré sa v odpadoch nachádzali. Z tohto dôvodu bola životnosť týchto rúr veľmi vysoká. 

    Ceny za likvidáciu azbestových stupačiek sa pohybujú od 70 Euro za jeden byt ale všetko závisí na konkrétnom bytovom dome. Cena za likvidáciu azbestovej strechy je od 9 Euro za meter štvorcový plochy strechy.

(Deed/PR, foto: pexels.com)

 

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader