Zaujímavosti / 22. december 2023

Chystáte sa v roku 2024 začať s podnikaním? Poradíme vám, ako úspešne založiť s.r.o.

Založiť spoločnosť s ručením obmedzeným sa v roku 2024 môže javiť ako atraktívna cesta pre začínajúcich aj skúsených podnikateľov. Chcete sa dozvedieť, ako na to? Prinášame vám všetky dôležité informácie, ktoré by ste mali poznať predtým, ako sa pustíte do tohto procesu.

Ako funguje spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) predstavuje na Slovensku obľúbenú formu podnikania. Rozdiel oproti živnostiam je výrazný - zatiaľ čo živnostník ručí za svoje podnikateľské aktivity celým svojim majetkom, pri s.r.o. sa ručí len do výšky vkladu do spoločnosti. Táto forma podnikania je ideálna pre rozbehnutie celkom nového biznisu, ale aj rozšírenie obchodných plánov a zvyšuje dôveryhodnosť voči partnerom.

Kľúčovou výhodou s.r.o. je obmedzenie osobnej zodpovednosti. Túto formu podnikania možno vnímať ako stabilnejšiu a profesionálnejšiu, čo významne prispieva k získavaniu dôvery partnerov a rozvoju obchodných vzťahov. Spoločnosť s ručením obmedzeným tak otvára dvere novým príležitostiam a rastu.

Založenie s.r.o. v roku 2024

Zakladanie s.r.o. zahŕňa niekoľko dôležitých krokov. Začína sa vypracovaním zakladateľských dokumentov, ako je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, ktoré by mali jasne špecifikovať základné parametre spoločnosti. 

Dôležitým aspektom je aj určenie základného imania, ktorého minimálna hodnota musí byť 5000 eur. Každý spoločník pritom musí vložiť minimálne 750 eur. Názov vašej spoločnosti by mal byť unikátny, nemal by sa podobať už registrovaným názvom.

Otvorenie bankového účtu aj daňové povinnosti

Po príprave dokumentov je ďalším krokom otvorenie bankového účtu a vloženie základného imania. Nasleduje podanie žiadosti o zápis do Obchodného registra vrátane všetkých potrebných dokumentov, dôležité je aj zaplatenie správneho poplatku. Po úspešnej registrácii je nutné zaregistrovať sa na daňovom úrade a zabezpečiť všetky potrebné povolenia pre vašu podnikateľskú činnosť.

Riešenie zmien obchodného meno či sídla spoločnosti

Zmeny základných údajov s.r.o., ako je napríklad sídlo spoločnosti, vyžadujú schválenie spoločníkmi a následnú aktualizáciu zakladateľských dokumentov. Tieto zmeny je potrebné zaznamenať aj v Obchodnom registri. Podobný postup sa uplatňuje aj pri zmene obchodného mena alebo iných dôležitých údajov.

Zakladanie s.r.o. je komplexný proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu. Odporúčame vám venovať pozornosť každému detailu a v prípade potreby sa obrátiť na odborníkov.

(D/PR), zdroj obrázku: unsplash.com

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader