Zaujímavosti / 21. máj 2014

Odmena či trest? Toto väzenie v Nórsku je krajšie ako váš vysnívaný dom

Keď sa k niekomu budete správať ako k zvieraťu, ako zviera sa aj začne chovať. Preto sa nórske úrady rozhodli, že namiesto trestov a krutých podmienok sa u väzov pokúsia o rehabilitáciu.

Halden Prison môžeme bez akéhokoľvek preháňania považovať za najluxusnejšiu väznicu na svete. Maximálny trest odňatia slobody v Nórsku je 21 rokov, preto je pravdepodobné, že väčšina väzňov sa raz vráti na slobodu a bude sa musieť opäť začleniť do bežného života. V severských krajinách sú preto presvedčení, že podmienky vo väzení by sa mali podobať tým vonku. Tým sa docieli, že väzni sa následne ľahšie adaptujú do bežného života a môžu začať nový život. Tiež sa vytvára spoločnosť s menším počtom recidivistov, menšou väzenskou komunitou a oveľa menej trestných činov.

V tejto vysoko bezpečnej väznici má každá bunka svoju televíziu, chladničku, okná a dizajnový nábytok. Stráž je väčšinou neozbrojená, pretože zbrane vytvárajú zbytočné napätie, pôsobia zastrašujúco a sú dôvodom sociálnej vzdialenosti. V tom čo robia sú očividne úspešní, pretože len necelých 20% nórskych väzňov sa do dvoch rokov vráti späť do väzenia, zatiaľ čo vo Veľkej Británii a USA je to 50% - 60%. „V nórskom väzenskom systéme sa kladie dôraz na ľudské práva a rešpekt. Nevidíme v ničom z tohto nič neobvyklé.“  V Halden Prison nechcú väzňov trestať a týrať, dostatočným trestom je vraj strata slobody, preto sa snažia o rehabilitáciu v príjemnom prostredí a zmenu človeka k lepšiemu.

Varenie - väzni sa učia variť od kuchárov z celého sveta, aby v tom mali prax, keď sa vrátia do bežného života.
Knižnica - k dispozícii majú knižnicu s množstvom kníh, novín a časopisov, kde môžu tráviť svoj voľný čas a relaxovať alebo sa vzdelávať.
Potraviny - vďaka obchodu s potravinami sa učia vážiť si peniaze, narábať s nimi, učia sa nakupovať aby boli pripravení na integráciu do spoločnosti.
75 akrov pokoja  - krásne prírodné prostredie s množstvom stromov obklopujú hrubé bezpečnostné múry, ktoré obklopujú celé väzenie.
Vyškolení strážnici - miestna stráž musí najskôr podstúpiť dvojročnú odbornú prípravu na akadémii, kde sa naučia motivácii väzňov a následne s nimi vykonávajú rôzne aktivity, spoločne jedia aj športujú. Polovica z nich sú prekvapujúco ženy.
Zdravotná starostlivosť - nezabúda sa ani na zdravotný stav väzňov, ktorí počas pobytu dostávajú prvotriednu zdravotnú starostlivosť.
Kuchyňa - v kuchyni je čisté a príjemné prostredie, väzni sa tu stravujú ale tiež vykonávajú rôzne činnosti spojené s jedlom ako školy varenia, kurzy zdravej výživy a pod.
Nahrávacie štúdio - väzenie má dokonca aj vlastné nahrávacie štúdio s učiteľom hudby.
Gym - väzni sa môžu vyžiť aj športovo, hrať basketbal, loziť po stenách, behať alebo hrať futbal na ihrisku.

Monika Budayová/artentertainments.com

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader