Cestovanie / 31. máj 2018

Poistenie cudzincov na Slovensku je povinnosťou

Odkedy sú hranice s okolitými štátmi trvalo otvorené, počet cudzincov u nás iba narastá. Prichádzajú k nám za prácou, štúdiom, dovolenkou, kultúrou, a vôbec, platí o nich presne to isté ako o nás, ktorí sa vyberieme opačným smerom. A keďže sú to rovnakí ľudia ako my, potrebujú mať okrem iného zakúpené aj povinné zdravotné poistenie.

Ako a kde sa musíme poistiť my, občania Slovenska, to už vieme. No ale, čo platí pre cudzích štátnych príslušníkov? V tomto prípade platí jedno. Cudzinec pohybujúci sa na území nášho štátu, ktorý vykonáva nejakú ekonomickú aktivitu, musí prispievať do štátneho rozpočtu formou povinného zdravotného poistenia.

Aké poistenie na to využiť je individuálne rozhodnutie na každom z nich, možnosťou je aj zdravotné poistenie pre cudzincov. To isté platí aj pre cudzincov aj vtedy, keď k nám prídu študovať, sú členmi športových klubov, ide o ľudí pracujúci v diplomatických službách a pod.

Povinné poistenie neobíde v podstate žiadneho cudzinca

Takto v skratke by sme približne definovali túto povinnosť cudzincov u nás. Keby sme si mali trošku viacej rozviesť problematiku, tak poistení musia byť riaditelia zahraničných firiem s otvorenou pobočkou u nás, manažéri a aj zamestnanci.

Niečo podobné platí pre zamestnancov zahraničných škôl vyučujúce napríklad cudzie jazyky. Od riaditeľa až po radového lektora. Rovnako v športových kluboch platí toto pravidlo. Ak je niekto zo zahraničia jeho členom, platí si povinné zdravotné poistenie tu, u nás.

Poistiť sa môže cudzinec u nás sám, alebo tak za neho spraví jeho zamestnávateľ. Akonáhle tak nastane, povinné zdravotné poistenie v jeho rodnej krajine automaticky zaniká. Cudzinec, ktorý sa chystá u nás pracovať musí upovedomiť svoju domácu poisťovňu o svojom zámere. Tam mu aj poradia ako sa odhlásiť a nanovo prihlásiť u nás.

Nárok na poistenie v novej krajine majú aj rodinní príslušníci a aj takzvaní azylanti, a to odo dňa pobytu u nás. Vo všeobecnosti, či ide o ekonomicky aktívnych ľudí alebo ľudí v núdzi, musia sa všetci poistiť, alebo musia byť poistení do troch dní pobytu u nás.

Výhodné si je zakúpiť aj komerčné pripoistenie

Sú situácie, kedy sa cudzinci nemusia byť u nás poistení zo zákona. A to vtedy, keď k nám zavítajú iba ako turisti na dovolenku, za krátkodobým kultúrnym alebo športovým podujatím. V takom prípade cudzinec zostáva naďalej poistený vo svojej domácej poisťovni a využíva takzvanú Európsku kartu.

Tá ho oprávňuje využívať služby v našich štátnych zdravotníckych zariadeniach. Môže sa samozrejme nechať pripoistiť v tamojších komerčných poisťovniach. Celý systém je rovnaký, ako keby sme my boli na ich mieste. To znamená, že ak plánujeme na krátky čas vycestovať za hranice.

Ako dobre všetci vieme a týka sa to aj nás, domácich, verejné zdravotné poistenie ani zďaleka nedokáže pokryť adekvátne náklady na starostlivosť v prípade poistnej udalosti tohoto charakteru. Preto na poistnom trhu pôsobia komerčné poisťovne, ktorých úlohou je, okrem iného, pokryť v dostatočnej miere to, čo vyžaduje zdravotný stav poistenca. Samozrejme v rozsahu takom, ako si on stanoví.

Záleží od rozsahu poistného balíka

Práve preto sú komerčné poisťovne pripravené vyhovieť v tomto smere nám a aj cudzím štátnym príslušníkom. Od preplatenia ošetrenia drobných poranení, vyšetrení v zdravotníckych zariadeniach, pobytov v nich, operačných zákrokov, pooperačných vyšetrení a rekonvalescencie v príslušných zariadenia. A tiež aj kompenzovať stratu príjmu, zamestnania, zníženú pracovnú schopnosť, výpadok splátok hypotekárneho, či spotrebného úveru, a pod.

A nielen to. Ak si cudzinec zakúpi poistný balíček väčšieho rozsahu, má zabezpečenú aj prepravu telesných pozostatkov, drahšie lieky, akútne stomatologické ošetrenie mimo ordinačných hodín, pre ženy preplatenie zvýšených nákladov počas tehotenstva, pôrodu, popôrodnej starostlivosti a všetko to, čo s ňou súvisí.

Rovnako možno od roku 2017poistiť aj nezaopatrené deti cudzincov. Veľkou výhodou pre cudzinca ja už možnosť uzatvoriť si vybrané poistenie online cez internet - rýchlo, jednoducho a hlavne pohodlne, ešte pred príchodom do našej krajiny!

Každý z cudzincov si u nás vyberie

Táto a podobná starostlivosť nie je vymedzená pre cudzincov iba na územie Slovenska. Keďže dnes je pohyb osôb v rámci Schengenského priestoru neobmedzený, niektoré balíky majú platnosť aj mimo našej republiky. Napríklad cudzinec vycestuje mimo naše hranice, a bude potrebovať akútne ošetrenie, čo sa stáva pravidelne. A tak len využije to, čo mu jeho poisťovňa ponúka.

Z toho technického pohľadu cudzinec vyplní dotazník postavený na tom, aby sa poisťovňa dozvedela koho vlastne poisťuje. Musí sa dozvedieť, aký aktuálny zdravotný stav má ich budúci poistenec a podľa toho vlastne nastaviť konkrétne parametre poistnej zmluvy tak ,aby boli obe strany spokojné, poistenec a poisťovňa. Dotazník má teda podľa parametrov charakter štandardný, turistický, pracovný, celkový, tehotenský, rozšírený a športový.

Samotná platba zdravotného poistenia, a je jedno, či verejného alebo komerčného, sa deje známou cestou – čiže hotovosťou, šekom, platobnou kartou, podľa toho ako sa dohodne cudzinec s poisťovňou. Isteže najlacnejšie a najrýchlejšie je platenie platobnou kartou, čo sa v praxi začína používať čoraz pravidelnejšie.

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader