Tech / 07. december 2021

Vykurovanie domu pomocou zásobníka LPG

Vykurovanie je najdrahším domácim zariadením z hľadiska investícií aj prevádzkových nákladov. Súčasné technológie preto smerujú k ekológii a hospodárnosti a zvyšuje sa aj počet spôsobov vykurovania rodinného domu.

V súčasnosti je k dispozícii viacero  typov vykurovania domácností a je skutočne len na Vás, pre ktorý spôsob sa rozhodnete.Vykurovanie skvapalneným  plynom zo zásobníka má mnoho výhod. Inštalácia takéhoto systému nádrží je pomerne jednoduchá a rýchla, LPG nevyžaduje samostatnú miestnosť na skladovanie paliva, vykurovací systém je bezúdržbový a jeho inštalácia je úplne bezpečná. LPG vyniká  svojou vysokou výhrevnosťou, ľahko sa reguluje a ak sa pre tento spôsob vykurovania rozhodnete, nečakajú vás žiadne neúmerne vysoké počiatočné investície. LPG je navyše univerzálny a dokáže napájať všetky plynové spotrebiče v dome ako napríklad kotol ústredného kúrenia. Zásobník na LPG môže byť inštalovaný nad zemou alebo úplne zakopaný. Spôsob umiestnenia je určený okrem iného aj plochou pozemku a hladinou podzemnej vody.

 

Ktorú nádrž si vybrať?

Na umiestnenie vonkajšieho zásobníka si treba rezervovať cca 20 m2 v okolí nehnuteľnosti. Pri podzemnom zásobníku aj takéto obmedzenie odpadá. Stojí za to vedieť, že spoločnosti špecializujúce sa na montáž nádrží na skvapalnený plyn poskytujú komplexné služby v tejto oblasti, napr. stavby pre individuálnu rekreáciu, rodinné a viacrodinné bytové domy, poľnohospodárske objekty, priemyselné objekty. Nádrže na LPG sú ponúkané v dvoch variantoch v závislosti od miesta inštalácie. K dispozícii sú nadzemné nádrže na skvapalnený plyn. Rýchlo sa inštalujú, odporúčajú sa pre vysokú hladinu podzemnej vody. Podzemné nádrže sa odporúčajú na menšie pozemky, hustejšiu zástavbu. Keďže sú neviditeľné, nezasahujú do krajinnej architektúry.

Pri výbere nádrže na skvapalnený plyn sa berie do úvahy potreba plynu vyjadrená v kg/h vyplývajúca z výkonu zariadení poháňaných plynom. Meradlom je tu schopnosť odparovať plyn z nádrže. Závisí to od veľkosti nádrže, obsahu a okolitej teploty. Dôležitá je aj možnosť umiestnenia určitej veľkosti nádrže vyplývajúca zo splnenia podmienok vzdialenosti pri danej veľkosti pozemku a stavebných podmienkach. Dôležitá je aj frekvencia tankovania v závislosti od spotreby plynu.

 

Kúpa alebo prenájom

Nádrž na LPG si môžete kúpiť alebo prenajať od svojho dodávateľa plynu. Prenájom zásobníka je dobrým riešením, keď sa predpokladá jeho napojenie na plynárenskú sieť v priebehu niekoľkých rokov.

 

Zdroj obrázka: Nor Gal / Shutterstock.com

Čítaj slovenské správy pohodlne aj v mobile. Stiahni si aplikáciu Slovak news reader