18. august 2019

Žiačke z Rajca sa na celosvetovej súťaži detských máp darilo, za svoju prácu získala tretie miesto

Úspešná žiačka Základnej umeleckej školy v Rajci svoju mapu nazvala "Hemispherical Understanding".

1